Rzekł Raw Assi: Nakaz miłosierdzia jest większy od wszystkich innych nakazów

— Bawa Batra 9

naszeprojektyżyciedzielnicyinformacjezeświataludzie dzielnicy