Dzieci Jednego Boga 2021 – podsumowanie

W 2021 roku Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” realizowała zadanie pn. “Dzieci Jednego Boga”, w którego ramach odbyły się następujące wydarzenia:

 • Warsztaty Dzieciaki – czyli cykl spotkań integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci w wieku 7-12 lat. Podczas zajęć w kościele katolickim uczestnicy poznali historię Święta Zmarłych i robili szklane latarenki. Kolejne zajęcia odbyły się w kościele ewangelickim, gdzie dzieci poznały rolę muzyki w protestantyzmie i wykonały własne instrumenty. W cerkwi prawosławnej uczestnicy poznali historię łemkowskiej mniejszości etnicznej i uczyli się tańców tradycyjnych dla ich kultury. Podczas ostatnich warsztatów dzieciom opowiedziano o święcie Chanuki oraz nauczono je gry w tradycyjną żydowską grę – Dreidla. Ponadto, na każdych zajęciach, dzieci zwiedzały z przewodnikiem obiekty należące do każdego wyznania oraz zostały zapoznane ze specyfiką i zwyczajami każdej konfesji.
 • Warsztaty dialogu – odbyło się 8 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych, seniorów oraz studentów. Podczas zajęć uczestnicy zwiedzali z przewodnikiem cztery obiekty należące do różnych wyznań (cerkiew prawosławną, synagogę, kościół katolicki oraz kościół ewangelicki). W każdym miejscu spotykali się z przedstawicielami poszczególnych konfesji, którzy zapoznawali ich ze swoimi obrzędami i zwyczajami, opowiadali o budowie świątyń, dzielili się tajnikami religii, oraz przybliżali specyfikę mniejszości narodowych.
 • Warsztaty językowe – osoby zainteresowane mogły wybrać jeden z czterech języków: jidysz, hebrajski, cerkiewnosłowiański i łacinę. Oprócz nauki pisania i czytania w poszczególnych językach prowadzący przybliżyli uczestnikom historię, literaturę i kulturę każdego z nich. Zajęcia odbywały się w formie zdalnej, na platformie zoom.
 • Panel Dyskusyjny – wydarzenie to odbyło się 7 grudnia 2021 roku. Tematem Panelu była Religia w obliczu pandemii. Dyskusję poprowadził prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor EWST we Wrocławiu. Gośćmi panelu byli Jerzy Kichler, ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz, o. Marcin Mogielski OP oraz ksiądz radca Marcin Orawski. Nagranie z tego wydarzenia dostępne jest pod linkiem: https://fb.watch/dlHtx8qXX_/
 • Salony Wzajemnego Szacunku – spotkania z wyjątkowymi gośćmi, podczas których poruszane są aktualne kwestie związane z kulturą i społeczeństwem. Odbyło się 6 Salonów ( 4 stacjonarne i 2 formie zdalnej).
  30.09.2021 – gościem był o. Marcin Wirkowski OSPPE, temat to: “W obronie godności – moje doświadczenie apostolskie na Ukrainie”
  27.10.2021 – gościem był o. Łukasz Miśko OP, temstem był “Amerykański katolicyzm na tle innych wyznań i religii w USA”
  3.11.2021 – gościem był socjolog dr hab. Jerzy Żurko, a tematem spotkania była “Sytuacja kulturowa mniejszości narodowych w Polsce”
  17.11.2021 – gościem Salonu była malarka Mira Żelechower-Aleksiun, która mówiła o “Sensie życia w perspektywie wieczności”
  2.12.2021 – gościem Salonu była Anna Czerewacka, a tematem spotkania było “Co zmienia język polski w tradycji nabożeństwa prawosławnego?”. Salon ten odbył się zdalnie.
  22.12.2021 – gościem Salonu był biskup Wldemar Pytel, który opowiedział o “Świętach Bożego Narodzenia u Ewangelików”. Salon ten odbył się zdalnie.

Projekt “Dzieci Jednego Boga” w 2021 roku był dofinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Miasta Wrocław (www.wroclaw.pl)