Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim – 14-16.01.2014

logo Dnia judaizmu - sześcioramienna gwiazda na biało-żółtym tle

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu organizowany jest już po raz jedenasty. W tym roku wydarzenia skupione wokół tematu “Pięcioksiąg – spotkanie u źródeł” potrwają aż trzy dni i odbywać się będą w różnych miejscach Wrocławia – w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego, w Synagodze pod Białym Bocianem oraz w Domu Edyty Stein.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim ustanowiony został przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku i obchodzony jest corocznie 17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ważnym głosem Kościoła katolickiego, prowadzącym ku zmianom jego relacji do judaizmu było ogłoszenie soborowej Deklaracji Nostra aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich z 28 X 1965 r.

Program

Wtorek, 14 stycznia 2014 (Synagoga pod Białym Bocianem):

10:00-19:00Wystawa “Dom modlitwy, dom nauki, dom zgromadzeń – krótka historia Synagogi pod Białym Bocianem” – możliwość oglądania w Galerii Synagogi na II piętrze
19:00“Pięcioksiąg – spotkanie u źródeł”
warsztat oraz otwarta dyskusja w ramach cyklu “Spotkań z przedwojennymi wrocławskimi teologami. Bonhoeffer, Jacob, Stein, Staritz”, prowadzonego przez Fundację Dom Pokoju. Uczestnicy warsztatu: dr Maria Zwiefka, dr Anna Rambiert, dr Magdalena Wijas-Podurgiel, mgr Edward Skubisz

Środa, 15 stycznia 2014 (Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego):

18:30“Pięcioksiąg – spotkanie u źródeł” – dwugłos

  • J.E. ks. bp Andrzej Siemieniewski, Biskup Pomocniczy Wrocławski
  • Jerzy Kichler, były Przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

19:00Uroczysta Modlitwa Dialogu z udziałem przedstawicieli wyznań chrześcijańskich i judaizmu
19:30Koncert psalmów z udziałem: scholi Duszpasterstwa Akademickiego “Dominik”, dzieci ze Szkoły Podstawowej Dialogu Kultur “EtzChaim”, chóru Cerkwi Katedralnej Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, chóru Parafi Ewangelicko-Luterańskiej pw. Opatrzności Bożej
20:30Oko w oko, czyli spotkanie z kulturą żydowską (degustacja potraw, nauka tańca, warsztat językowy)
kiermasz książek o tematyce dotyczącej dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, religii, tradycji i kultury żydowskiej (Wydawnictwo ZNAK, Centrum Informacji Żydowskiej)

Czwartek, 16 stycznia 2014 (Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38):

18:00Spotkanie z malarką Mirą Żelechower-Aleksiun pt. “Ja jestem Józef, brat wasz” – rozmowa przy obrazach z cyklu “Światło midraszy”. Wystawę można oglądać od 2 do 17 stycznia 2014r.
18:45“Motywy chrześcijańskie w sztuce żydowskiej” – wykład dr Małgorzaty Stolarskiej-Fronia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Plakat na Dzień Judaizmu

Wydarzenia towarzyszące obchodom Dnia Judaizmu w Kościele katolickim – spotkania modlitewne wokół Słowa Bożego, rozmowy dotyczące kultury i tradycji żydowskiej, koncerty, warsztaty mają służyć wzajemnemu poznaniu katolików i żydów, oraz prowadzić katolików do odkrywania judaistycznych korzeni chrześcijaństwa. Przypominają one jednocześnie o tym, co łączy chrześcijan z judaizmem: wiara w jednego Boga, dekalog jako fundament praw moralnych, a także wierność tradycji religijnej.