Edukacja w miejscach pamięci – ścieżki kulturowe

DLA NAUCZYCIELI | MATERIAŁY DO POBRANIA | KONKURS

PROJEKT TYMCZASOWO ZAWIESZONY
EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI – ŚCIEŻKI KULTUROWE

Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Od lat realizujemy programy poświęcone upowszechnianiu kultury, obrzędowości oraz architektury sakralnej konfesji: katolickiej, luterańskiej, żydowskiej i prawosławnej.

Fundacja realizuje program dla klas piątych szkół podstawowych w ramach programu „Edukacja w miejscach pamięci – ścieżki kulturowe”.

Istotą wizyty uczniów w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, poza zwiedzaniem obiektu i poznawaniem wielokulturowej historii Wrocławia, jest spotkanie z przedstawicielami społeczności luterańskiej, prawosławnej, żydowskiej i katolickiej. Żaden przewodnik opowiadający o religiach, tradycjach i zwyczajach nie zastąpi spotkania z „realnymi wyznawcami” danej wiary, ludźmi, dla których stanowi to sens życia duchowego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ kluczowe w edukacji na rzecz tolerancji jest kształtowanie szacunku nie tyle do abstrakcyjnie pojętych wyznań, religii, ale do ludzi je reprezentujących i znajdujących się w realnych przestrzeniach charakterystycznych dla poszczególnych konfesji.

Projekt realizowany we współpracy Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu i Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Kontakt: biuro@fundacja4wyznan.pl

 

 

Opracowanie merytoryczne projektu i materiałów edukacyjnych: Joanna Lisek (Uniwersytet Wrocławski)
Opracowanie graficzne materiałów edukacyjnych: Alicja Masiukiewicz
Konsultacja: Ewa Skrzywanek (Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

 

Przewodnicy w świątyniach:
kościół katolicki – Marek Dutkiewicz
kościół ewangelicki – 
kościół prawosławny – ks. Mieczysław Oleśniewicz
synagoga – Jerzy Kichler

2 komentarze do “Edukacja w miejscach pamięci – ścieżki kulturowe”

Dodaj komentarz