Fundacja

Pod koniec 2004 roku skala działań integracyjnych – zarówno edukacyjnych, jak religijnych – w ramach Dzielnicy spowodowała podjęcie starań o powołanie formalnej struktury, która nadałaby tej inicjatywie szerszego rozmachu. Inicjatywa ta wychodziła naprzeciw Władzom Miasta Wrocławia, które zaprojektowały w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu Dzielnicy tzw. „ścieżkę kulturową”, która miała połączyć cerkiew prawosławną, kościół katolicki, kościół ewangelicko-augsburski i synagogę Pod Białym Bocianem.

W styczniu 2005 roku dochodzi do powołania Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” we Wrocławiu, jako organizacji pożytku publicznego. Została ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000231263 w dniu 24 marca 2005 roku.

Fundację powołały:

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja (ojcowie Paulini) przy ul. Św. Antoniego 30
 • Parafia Ewangelicko – Augsburska p.w. Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29
 • Parafia Prawosławna katedralna Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy przy ul. Św. Mikołaja 40
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska przy ul. Pawła Włodkowica 9
 • Polska Rada Chrześcijan i Żydów Warszawa przy al. Ujazdowskie 4

Fundacja stale promuje kulturę czterech wyznań oraz mniejszości narodowych (m.in. białoruskiej, żydowskiej, ukraińskiej i łemkowskiej) a także ważniejsze wydarzenia religijne, edukacyjne i kulturalne w Dzielnicy. Zachęca społeczności czterech świątyń i mieszkańców Wrocławia do wspólnych spotkań, modlitw oraz obchodów świąt i rocznic wydarzeń historycznych (np. „Nocy Kryształowej” itp.)

Organizacja przyjęła następujące cele statutowe:

Propagowanie idei dialogu między religiami i ekumenizmu oraz wspólnych wartości etycznych i moralnych;Przy zachowaniu pełnej autonomii czterech wspólnot wyznaniowych: prawosławnej, rzymskokatolickiej, ewangelicko- augsburskiej i gminy wyznaniowej żydowskiej, zwanych dalej wspólnotami, tworzenie warunków dla współpracy pomiędzy nimi w różnych dziedzinach, a w szczególności: dobroczynności, działalności kulturalnej, ochrony dóbr kultury i sztuki, ochrony praw i tożsamości mniejszości narodowych, pomocy społecznej, działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowania, działalności naukowej, a także współpracy pomiędzy nimi a innymi organizacjami i instytucjami.Wspieranie działań mających na celu inspirowanie osób przebywających na terenie dzielnicy czterech świątyń dla poszanowania historii, tradycji i kultury, krzewienia szacunku i miłości bliźniego.

Władze Fundacji stanowią aktualnie następujące organy:

Zarząd Fundacji:
 • Stanisław Rybarczyk /KK/ – przewodniczący
 • Erik Grzesiak /KE/ – wiceprzewodniczący
 • Jerzy Kichler /GWŻ/
 • Lidia Rydzanicz /KP/
 • Dariusz Tokarz /PRChiŻ/
Rada Fundatorów:
 • Wojciech Szczerba /PRChiŻ/ – przewodniczący
 • ks. Aleksander Konachowicz /KP/
 • ks. Mieczysław Oleśniewicz /KP/
 • o. Tomasz Chmielewski OSPPE /KK/
 • Justyna Mikołajczyk /KK/
 • ks. Bogdan Ferdek /KK/
 • Jerzy Filc /GWŻ/
 • Justyna Molasy-Dumais /GWŻ/
 • rabin Aleksander David Basok  /GWŻ/
 • Joanna Brzastowska /KE/
 • Izabela Żółtowska /KE/
 • Janusz Witt /KE/
 • ks. Michał Czajkowski /PRChiŻ/
 • Mira Żelechower – Aleksiun /PRChiŻ/

KK – Kościół Katolicki

KP – Kościół Prawosławny

KE – Kościół Ewangelicko – Augsburski

GWŻ – Gmina Wyznaniowa Żydowska

PRChiŻ – Polska Rada Chrześcijan i Żydów