Germanus dla Stanisława Rybarczyka

Germanus to jedno z najważniejszych wyróżnień dla ludzi zaangażowanych w tworzenie dobrych stosunków polsko-niemieckich na terytorium Niemiec i Polski oraz osobistości dialogu polsko-niemieckiego, działających efektywnie na rzecz zbliżenia narodów Europy i Świata.

W tym roku kapituła, do której należą Rotary International Komitet Międzykrajowy Niemcy – Polska, Firma Conciliare Berlin oraz Fundacja Pro-Europa nagrodę “Germanus”, objętą honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Marszałka Grzegorza Schetyny, Rotary International Gubernatora 2013-2014 Janusza Potępy, Dystrykt – 2230 Biłoruś – Polska – Ukraina oraz Gubernatora 2013 – 14 Siegfrieda Harms, Dystrykt 1940 Niemcy przyznała Stanisławowi Rybarczykowi, przewodniczącemu zarządu Fundacji “Dzielnica  Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. Nagroda została wręczona 15-ego czerwca podczas uroczustości we wrocławskim Ratuszu. Serdecznie gratulujemy!