JERZY KICHLER CZŁONEK RADY FUNDATORÓW FUNDACJI “DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ”

Jerzy Michał Kichler

jerzy kichler

znany i niezwykle zasłużony zarówno dla społeczności Wrocławia jak i dla całego Dolnego Śląska. Swoją energię wkłada w promowanie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, czego symbolem jest istniejąca od 1995 roku Dzielnica Wzajemnego Szacunku, której jest inicjatorem i współzałożycielem. W 2005 r. powołał wraz z grupą przyjaciół Fundację Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, będąc tym samym pierwszym członkiem Zarządu. W dniu dzisiejszym pełni także obowiązki członka Rady Fundatorów tej Fundacji oraz jest aktywnym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i członkiem nadzoru Fundacji Dom Pokoju.

Jerzy Kichler to osobistość, która od wielu lat jest „architektem” mostów pomiędzy wyznawcami tradycji żydowskiej, prawosławnej, luterańskiej i katolickiej, co stanowi wybitne osiągnięcie w dzisiejszym świecie.

Jest autorem oryginalnego programu Dzieci Jednego Boga, którego niemal dwadzieścia edycji umożliwiło setkom dzieci i młodzieży różnych wyznań z Wrocławia, całego Dolnego Śląska, Polski, a nawet świata wzajemne poznanie się i współpracę w tworzeniu nowego klimatu wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Jerzy Kichler jest oddanym promotorem religii i kultury żydowskiej, będąc konsultantem w projektowaniu i realizacji licznych projektów integracyjnych Fundacji oraz przewodnikiem po Synagodze Pod Białym Bocianem. Wielokrotnie prowadził szkolenia i warsztaty z zakresu kultury i tradycji żydowskiej. Uczestniczył aktywnie w publicznych debatach panelowych, popularyzując postawy wzajemnego szacunku ludzi różnych wyznań i kultur mniejszości.

Jego działania odbiły swoje piętno w wielu miejscach i organizacjach – był członkiem Rady Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (1992-1998) i członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej (2002-2004), członkiem zarządu Gminy Wyznaniowej Żydo­wskiej we Wrocławiu (1992-1999), a następnie jej przewodniczącym (1999-2003) oraz przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (1997-2003), członkiem: Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (2004 – 2006), Komitetu Wykonawczego Europejskiego Kongresu Żydów (2001-2003), a także władz Światowej Federacji Żydów Polskich (2001-2004).

Jego dorobek ma ogromne znaczenie dla odrodzenia życia żydowskiego w Polsce, ale przede wszystkim dla ochrony dziedzictwa kulturowego Żydów na Dolnym Śląsku. Swoje działania rozpoczął już w roku 1984 i to dzięki nim władze Wrocławia przekazały Gminie Żydowskiej Synagogę Pod Białym Bocianem, którą początkowo odbudowywano dzięki jego staraniom. Co więcej, swoim samozaparciem doprowadził do powrotu manuskryptów Leona Vita Saravala z Biblioteki Żydowskiego Seminarium Teologicznego, co stało się między innymi dzięki poparciu idei przez ambasadora prezydenta Komisji do Spraw Restytucji Dzieł Sztuki Światowego Kongresu Żydów Ronalda S. Laudera.

Także dzięki staraniom J. Kichlera (obok A. Kaszena) we współpracy z Bractwem dla Poznawania Judaizmu (Hawura Lelimud Jahadut) (1991), Konsulatem RFN i Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu, postawiono w 1998 roku Pomnik Pamięci Ofiar Nocy Kryształowej przy ul. Łąkowej we Wrocławiu, a w 1999 na ścianie budynku przy dziedzińcu synagogi zamieszczono Tablicę Pamięci Ofiar Holokaustu.

W swoim dorobku Jerzy Kichler może poszczycić się także założeniem Bractwa dla Poznawania Judaizmu (Hawura Lelimud Jahadut) we Wrocławiu, Starszym Bractwa (1991-2006), a także żydowskiej Szkoły Podstawowej Lauder Etz Chaim we Wrocławiu (1998) we współpracy z Fundacją Ronalda S. Laudera.

Ta ważna postać udzielała się również wielokrotnie na forum międzynarodowym poprzez udział w wielu konferencjach. Był uczestnikiem m.in.:

  • Posiedzenia WJRO (Światowej Żydowskiej Organizacji ds. Zwrotu) oraz Światowego Kongresu Żydów w Jerozolimie (1997 r., 1998 r.).
  • Międzynarodowej Konferencji w Waszyngtonie dotyczącej restytucji mienia zagrabionego podczas II wojny światowej i pamięci o Holokauście, jako członek delegacji Rządu Polskiego i referat (1998 r.)
  • Międzynarodowej Konferencji w Wilnie dotyczącej zwrotu zagrabionych dzieł sztuki, jako członek delegacji Rządu Polskiego (2000 r.)
  • Międzynarodowej Konferencji w Sztokholmie dotyczącej pamięci i nauczania o Holokauście, jako członek delegacji Rządu Polskiego (2000 r.)
  • Konferencji OSCE w Wiedniu dotyczącej walki z antysemityzmem, rasizmem i ksenofobią, jako członek delegacji polskiej (2002 r.)
  • Corocznej Międzynarodowej Konferencji Amerykańskiego Kongresu Żydów w Waszyngtonie (1997 r., 1998 r., 2003 r.).

Ponadto uczestniczył pracach Parlamentu Europejskiego w marcu 2003 r. jako obserwator Światowego Kongresu Żydów.