Salon Wzajemnego Szacunku 22.12.2021

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością zapraszamy na Salon Wzajemnego szacunku, który odbędzie się 22 grudnia 2021 o godzinie 19:00.

Gościem ostatniego w tym roku Salonu Wzajemnego Szacunku będzie biskup Waldemar Pytel, z którym porozmawiamy między innymi o tym, jak ewangelicy obchodzą Boże Narodzenie, o protestanckich tradycjach adwentowych i świątecznych, które podbiły cały świat oraz o uniwersalnym przesłaniu stanowiącym istotę tych świąt. Biskup Waldemar Pytel urodził się 5 czerwca 1958 roku w Istebnej. Wychowywał się w Jaworzu i Bielsku-Białej. Technikum Budowlane ukończył w 1978 roku w Bielsku-Białej W 1986 ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i został magistrem teologii. Został ordynowany na duchownego Kościoła 30 listopada 1986 roku w Świdnicy. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii świdnickiej, w której wcześniej odbywał praktykę kandydacką. W 1991 roku został mianowany proboszczem administratorem parafii w Świdnicy, a w 1992 roku został tam wybrany proboszczem. W latach 2004-2007 był także proboszczem administratorem parafii w Jaworze. W latach 1986-1992 był Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży Diecezji Wrocławskiej. Od 1997 do 2011 roku był członkiem Synodu Kościoła oraz Synodalnej Komisji ds. środków masowego przekazu. Od 2002 roku był członkiem Rady Synodalnej, a od 2007 radcą Rady Diecezjalnej Diecezji Wrocławskiej. W latach 2005-2007 był Prezesem Świdnickiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Natomiast w latach 1995-1999 pełnił funkcję członka Rady Fundacji „Krzyżowa dla porozumienia europejskiego”. Od 2008 roku ponownie zasiada w Radzie Fundacji. Dzięki m.in jego staraniom wpisano Kościół Pokoju na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO (2001).W dniu 7 marca 2015 roku, w Kościele Pokoju w Świdnicy, został konsekrowany i wprowadzony w urząd biskupa diecezji wrocławskiej. Kadencja bp. Pytla jako biskupa wrocławskiego obejmuje lata 2015-2025. Biskup Waldemar Pytel jest żonaty, ma dwóch synów.

Rozmowę przeprowadzi Joanna Gacka.

Spotkanie odbędzie na Zoomie, link będzie działał w dniu wydarzenia
https://ewst-pl.zoom.us/j/92141743941

Życzenia z okazji Chanuki

Drodzy przyjaciele!

Z okazji święta Chanuki życzymy, aby blask świec chanukowych rozświetlał Wasze serca i towarzyszył Wam każdego dnia.

Chag Chanuka sameach!

Modlitwa ,,W OCZEKIWANIU NA MESJASZA”

Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, zaprasza tym razem do O.O Paulinów, na ul. Św. Antoniego 30, w dniu 5.12.2021 (niedziela) o godzinie 16:00 na wspólną modlitwę:,, W OCZEKIWANIU NA MESJASZA”.

Modlitwa, to nasze wspólne wołanie, jakby z czterech stron świata, w ,,Dzielnicy Czterech Wyznań’’, do Jednego Boga, jednym sercem: ,,Niechaj przyrzeczenie ZBAWIENIA i MIŁOSIERDZIA nas ochroni, abyś się ULITOWAŁ i ZMIŁOWAŁ nad nami… Bądź nam miłościwym i dopomóż nam, bo do Ciebie zwracają się oczy nasze. (MODLITWA PRZEDWIECZORNA z modlitewnika żydowskiego Machazor; na różne Święta w ciągu roku).

Chcemy wspólnie zanieść nasze prośby do Wiekuistego Boga, w trosce o nasze nieśmiertelne dusze, nasze i innych ludzi, modląc się Psalmami i innymi tekstami z Proroków, oczekując PRZYJŚCIA MESJASZA. Sięgając do naszych tradycji, widząc, że pomimo wielu różnic, możemy zbliżyć się do siebie.

Gdy 13 kwietnia 1986 r. Jan Paweł II przekroczył próg synagogi, był pierwszym papieżem, który to uczynił od czasów… św. Piotra. „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”

Główny rabin Rzymu, Elio Toaff, który w 1986r. przyjmował Jana Pawła II w swojej synagodze, powiedział, że za pomocą zdania o starszych braciach papież zamknął definitywnie dwa tysiące lat nieporozumienia. Kontynuując dzieło św. Jana Pawła II, szukającego co raz większego zrozumienia pomiędzy Chrześcijanami i Żydami, wołamy: ,,Bądź nam miłościwym i dopomóż nam, bo do Ciebie zwracają się oczy nasze”.

Panel Dyskusyjny „Droga ku tolerancji”- Religia w obliczu pandemii

Szanowni Państwo,

Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma zaszczyt zaprosić na panel dyskusyjny, którego tematem będzie „Religia w obliczu pandemii”. Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2021 o godzinie 18:30 w Synagodze Pod Białym Bocianem przy ul. Pawła Włodkowica 7.

Ideą odbywających się co roku spotkań z cyklu „Droga ku tolerancji” jest budowanie przestrzeni do dyskusji o wzajemnym szacunku wyznawców różnych religii, osób należących do różnych kultur i tradycji. Dyskusje panelowe mają formułę otwartą, co oznacza, że zapraszamy na nie do Synagogi Pod Białym Bocianem każdego, komu bliska jest idea wzajemnego szacunku w wielokulturowym Wrocławiu, Polsce, Europie.

W tym roku znakomici paneliści wymienią poglądy i podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat tego jak wygląda sytuacja religii w obliczu pandemii koronawirusa, z jaką przyszło się nam zmierzyć w ostatnich latach. Dyskusję poprowadzi prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

Gośćmi tegorocznego panelu będą:

  • Jerzy Kichler – Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu
  • ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz – Kościół Prawosławny
  • o. Marcin Mogielski OP – Klasztor O.O. Dominikanów we Wrocławiu
  • ksiądz radca Marcin Orawski – Kościół Ewangelicko-Augsburski
prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba – absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1994) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996). Studiował też w Amsterdamie (Theological Seminary) i Belgii (Heverlee at Evangelische Theologische Faculteit). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej. Od 2019 roku pracownik naukowy (research associate) Von Hügel Institute Uniwersytetu w Cambridge.
W 2002 roku Wojciech Szczerba został dziekanem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W roku 2006 objął funkcję Rektora uczelni. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma Theologica Vratislaviensia oraz autorem wielu publikacji z zakresu patrologii, tradycji reformacyjnej i ekumenizmu, w tym dwóch książek poświęconych koncepcji uniwersalnego zbawienia w myśli wczesnochrześcijańskiej. Od wielu lat zaangażowany jest w dialog ekumeniczny i międzyreligijny.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych w Polsce (2018).
fot. Michalak GW
Jerzy Kichler – ur 1947 w Krakowie w rodzinie żydowskiej. Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, zasłużony dla odbudowy żydowskiego życia religijnego i kulturalnego w Polsce. Był przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz wrocławskiej Gminy Żydowskiej i inicjatorem odbudowy Synagogi. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Był wieloletnim wykładowcą judaizmu na Uniwersytecie Wrocławskim obecnie pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu jako duchowny i przewodnik turystyczny. Autor wielu artykułów dotyczących tradycji i historii Żydów. Współautor z Tamarą Włodarczyk Przewodnika po żydowskim Wrocławiu (2016), także współautor z Agnieszką Kagankiewicz publikacji Synagoga pod Białym Bocianem, historia odzyskania i odbudowy (2020) . Odznaczony medalami „Zasłużony dla Wrocławia”, „Zasłużony dla Dolnego Śląska” oraz Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia.
Ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz prawosławny Dziekan Okręgu Wrocławskiego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1980 roku przyjął święcenia diakońskie i jednocześnie został wpisany w skład kleru prawosławnej parafii w Hajnówce, gdzie służył do 1983 roku. W tym samym roku został delegowany do pracy duszpasterskiej przy Katedralnej Parafii Prawosławnej we Wrocławiu. W 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie i pełnił funkcję sekretarza prawosławnej diecezji wrocławsko – szczecińskiej. W styczniu 1993 roku został proboszczem wrocławskiej katedry. Stanowisko to piastował do 2004 roku. W 1996 roku został proboszczem Prawosławnej Parafii Wojskowej we Wrocławiu. Od 1995 roku uczestniczy w pracach Dzielnicy Czterech Świątyń Wzajemnego Szacunku
O. Marcin Mogielski OP – ur. 02.02.1972 r. w Szczecinie. Do zakonu dominikańskiego wstąpił w 1994 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1999. W latach 1999-2002 duszpasterz młodzieży we Wrocławiu. 2002-2009 duszpasterz akademicki w Warszawie, 2009-2016 duszpasterz dorosłych, przeor i proboszcz w Gdańsku. Od 2016 roku we Wrocławiu, odpowiedzialny za Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny “Syntonia”, prowadzi także przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Ksiądz Radca Marcin Orawski – teolog ewangelicki, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz duchowny radca (zastępca biskupa) Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Od początku aktywnie uczestniczył w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Współorganizował liczne spotkania, nabożeństwa i modlitwy ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.
Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Diecezjalnym Wizytatorem Nauczania Kościelnego.
Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Salon Wzajemnego Szacunku

Kolejna odsłona Salonu Wzajemnego Szacunku z Anną Czerewacką w roli prelegentki odbędzie się we czwartek 2 grudnia 2021 roku o godzinie 19:00. Temat spotkania będzie następujący: Co zmienia język polski w tradycji nabożeństwa prawosławnego? Rozmowę poprowadzi Andrzej Michaluk.

Anna Czerewacka – z zawodu ekonomistka, pracuje jako analityczka w dużej korporacji branży IT w Warszawie.
W latach 2007-2011 była głównym koordynatorem serwisu internetowego cerkiew.pl, który publikuje informacje o historii i współczesności Cerkwi Prawosławnej w Polsce i na świecie oraz upowszechnia wiedzę o Prawosławiu.

Prelegentka, jest związana z Kaplicą p.w. św. Grzegorza Peradze w Warszawie od momentu jej powstania w 2005 roku. Aktywnie współorganizuje życie parafii prowadząc również jej chór, którym dyryguje podczas nabożeństw.
Wraz z kierowanym przez siebie chórem, brała udział w wielu koncertach muzyki cerkiewnej, promując polskojęzyczne przekłady tekstów cerkiewnych nie tylko z języka cerkiewnosłowiańskiego.
Na potrzeby nabożeństw opracowała muzycznie śpiewy liturgiczne w języku polskim, które zebrała w pokaźny zbiór nut na różne okazje.

Ponadto założyła stronę internetową Kaplicy www.liturgia.cerkiew.pl, dokumentującą różne wydarzenia, coraz liczniejszej, Wspólnoty parafialnej oraz zawierającą bogatą kolekcję wszystkich niezbędnych tłumaczeń tekstów liturgicznych wraz z nutami śpiewu.

Pani Anna Czerewacka jest niezwykle aktywna w promowaniu języka polskiego w życiu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej w Polsce, a także roli laikatu w działalności wspólnot parafialnych.
Brała także udział w wielu konferencjach dotyczących działalności ekumenicznej kościołów w Polsce.

Salon, na który serdecznie zapraszamy, nie jest dla Pani Anny Czerewackiej pierwszym kontaktem z naszą Fundacją – w 2013 roku była panelistką, w Panelu “Droga ku Tolerancji”, pt. “Tolerancja, szacunek czy miłość”.

Spotkanie odbędzie na Zoomie, po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo możliwość uczestniczenia w wydarzeniu
https://ewst-pl.zoom.us/j/93024343972

Serdecznie zapraszamy!

Salon Wzajemnego Szacunku

Kolejna odsłona Salonu Wzajemnego Szacunku z Mirą Żelechower – Aleksiun, jako Gościem Salonu, odbędzie się we środę 17 listopada 2021 roku o godzinie 19:00 w Synagodze pod Białym Bocianem w Sali Kinowej. Tematem spotkania będzie Sens życia w perspektywie wieczności. Salon poprowadzi Jerzy Kichler

Mira Żelechower – Aleksiun jest artystką aktywną we wrocławskim i ogólnopolskim środowisku sztuki. Jest malarką i scenografem. Była związana z teatrem studenckim Kalambur, w którym stworzyła scenografie, m.in. do Gyubala Wahazara Gombrowicza w reżyserii Włodzimierza Hermana, do premiery Mole i odwiedziny Piotra Załuskiego, do Łysej śpiewaczki Ionesco
z W. Hermanem. Innym teatrem, z którym związała się od jego początków, był Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Artystka współorganizowała liczne wydarzenia w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Współtworzyła ideę, sympozjum i wystawę Biennale Młodych Droga i Prawda w kościele św. Krzyża we Wrocławiu (1985, 1987). Za znaczący fakt w życiu artystycznym Mira uważa wybór jej obrazu Zrastanie jako puentę wystawy Polaków portret własny. Jej obraz stanowił także ważny akcent wystawy Obcy w domu. Wokół Marca ’68, w 50. rocznicę Marca ’68, 2018. Z okazji 50-lecia pracy twórczej Miry ukazała się książka Mona opowieść o życiu malarki Moniki Braun. Wkrótce ukaże się wysiłkiem wrocławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki monografia pt Mira między A i Ż . Wystawy indywidualne: około 50, udział w ponad 80. wystawach zbiorowych oraz w licznych sympozjach, panelach artystycznych i innych istotnych działaniach w obszarze sztuki.

Wstęp wolny

Salon Wzajemnego Szacunku

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do Salonu Wzajemnego Szacunku, który odbędzie się 3 listopada 2021 r. o godz. 19:00 w sali parafialnej przy Kościele Opatrzności Bożej na ul. Kazimierza Wielkiego 29. Naszym gościem będzie dr hab. Jerzy Żurko, socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się badaniem kultury rozumianej jako sfera wartości. Tematem naszego spotkania będzie: „Sytuacja kulturowa mniejszości narodowych w Polsce.”

Dr hab. Jerzy Żurko jest absolwentem wrocławskiego kulturoznawstwa. Doktorat na temat tożsamości narodowej Łemków w Polsce obronił 1997 r. i od tego momentu pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. obronił pracę habilitacyjną na temat systemu wartości osób bezdomnych przebywających na terenie woj. dolnośląskiego. Brał udział w diagnozie problemów społecznych miasta Wrocławia, w której był odpowiedzialny za problem bezdomności. Od 2017 r. jest Kierownikiem Zakładu Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski decyzją prezydenta R.P. Andrzeja Dudy.

Środowy Salon poprowadzi Janusz Witt

Wstęp Wolny

Ruszyły zapisy na warsztaty
językowe on-line!

Mamy przyjemność ogłosić, że ruszyły zapisy na tegoroczne warsztaty językowe organizowane przez naszą Fundację! Już po raz drugi spotkania odbywać się będą on-line poprzez platformę  Zoom. Wracają języki znane z poprzednich edycji: hebrajski, jidysz i cerkiewnosłowiański. W ofercie pojawiła się też nowość: język łaciński!

Warsztaty zostaną przeprowadzone według autorskich programów przygotowanych przez zaproszonych do współpracy specjalistów. Dla każdego z czterech języków zaplanowanych jest pięć dwugodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy zapoznają się z zasadami pisowni oraz podstawami czytania. Prowadzący przybliżą także historię, bogactwo literatury i kultury każdego języka.

Nasi prowadzący:

Język hebrajski – Tomasz Duda. Nauczyciel języka hebrajskiego i języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją: historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę.

Język jidysz – Anna Kałużna. Pracuje w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jidyszystka, w swojej pracy doktorskiej zajmowała się powojennym teatrem żydowskim na Dolnym Śląsku.

Język cerkiewnosłowiański – ks. Piotr Nikolski. Duchowny prawosławny. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie. Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych ks. Piotra Nikolskiego są relacje prawosławnej i rzymskokatolickiej tradycji ascetycznych w kontekście dialogu ekumenicznego. Od kilku lat zajmuje się tłumaczeniem prawosławnej literatury ascetycznej na język polski.

Język łaciński – Karolina Szula. Studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilku lat uczy języka łacińskiego na międzynarodowych warsztatach Schola Aestiva Posnaniensis oraz prowadzi zajęcia z tego języka z wykorzystaniem metody konwersacyjnej w jednej z wrocławskich szkół.

Warsztaty są bezpłatne, wystarczy pobrać właściwą kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i odesłać jej zdjęcie lub skan na adres: zapisywarsztatyjezykowe@gmail.com

 Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Karty zgłoszeniowe do pobrania (decyduje kolejność zgłoszeń):

Salon Wzajemnego Szacunku

Zapraszamy serdecznie w środę 27 listopada o 19:00 do Sali Świętej Rodziny przy parafii O.O. Paulinów pw. św. Mikołaja przy ul. św. Antoniego 30 na spotkanie w ramach Salonu Wzajemnego Szacunku w Dzielnicy Czterech Wyznań.


Gościem salonu będzie o. Łukasz Miśko OP przeor klasztoru O.O. Dominikanów we Wrocławiu. Wygłosi wykład „Amerykański katolicyzm na tle innych wyznań i religii w USA”.

Prelegent pracował w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku, gdzie koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City.
W lipcu 2019 roku powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, a w kwietniu 2021 został wybrany przeorem wrocławskiego Klasztoru O.O. Dominikanów.

Środowy Salon poprowadzi Stanisław Rybarczyk.


Wstęp wolny