Panel Dyskusyjny “Droga ku tolerancji” – Świat po wojnie… Obawy… Nadzieje…

Szanowni Państwo!

Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań ma zaszczyt zaprosić na panel dyskusyjny „Droga ku tolerancji”, którego tematem będzie „Świat po wojnie… Obawy… Nadzieje”. Wydarzenie odbędzie się 24 listopada 2022 roku o godzinie 18:30 w Synagodze Pod Białym Bocianem przy ulicy Pawła Włodkowica 7.

Pandemia Covid-19, wojna na Ukrainie, galopująca inflacja dramatycznie zmieniły otaczającą nas rzeczywistość. Podczas dyskusji prowadzonej przez prof. dr hab. Adama Jezierskiego znakomici paneliści wymienią się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat tego jak zmienia się świat w obliczu wojny i z jakimi nowymi wyzwaniami przyjdzie mu się zmierzyć.

Nasi goście są specjalistami w różnych dziedzinach, każdy ma inne spostrzeżenia, dzięki czemu będziemy mogli spojrzeć na zagadnienie z szerszej perspektywy i zrozumieć inne punkty widzenia.

Panel poprowadzi prof. dr hab. Adam Jezierski – były rektor i prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, chemik, popularyzator nauki, wieloletni przyjaciel naszej Fundacji.

Gośćmi tegorocznego panelu dyskusyjnego będą:

Prof. dr hab. Adam Chmielewski – profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracuje z doktorantami w Szkole Doktorskiej Filozofii. Autor wielu książek, m.in. „Psychopatologia życia politycznego”, „Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne”, „Politics and Recognition. Towards a New Political Aesthetics”, tłumacz dzieł innych filozofów oraz redaktor naczelny czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Zajmuje się również działalnością społeczną oraz publicystyką polityczną, a najnowsze wydarzenia polskiej oraz międzynarodowej polityki komentuje z perspektywy własnej, konsekwentnie agonistycznej koncepcji społeczeństwa i polityki. Jak sam mówi: ,,zajmuję się filozofią, ponieważ bycie filozofem daje swobodę myślenia, jakiej nie jest w stanie zaoferować żadna inna dyscyplina naukowa. Zarazem nakłada ona najsurowsze wymogi, które dyscyplinują nawet najbardziej swobodne idee. W pracy ze studentami ważne jest dla mnie pobudzanie ich do samodzielnego wyboru problematyki badawczej oraz jej rozważania”

Prof. dr hab. Marian Noga – polski ekonomista i nauczyciel akademicki, profesor nauk ekonomicznych, były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, senator IV i V kadencji, w latach 2004–2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Studia ekonomiczne ukończył w 1969 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (od 1974 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu). Od 1969 r. pracownik naukowy tej uczelni; początkowo zatrudniony jako asystent (1969-1970), a następnie starszy asystent (1970-1976), adiunkt (1976-1986) oraz docent (1986-1993) w Instytucie Ekonomii. Zastępca Dyrektora w Instytucie Ekonomii (1987-1990), kierownik Katedry Makroekonomii (od 1990 r.), dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej (1995-1999); od 1999 r. sprawuje funkcję rektora. W 1976 r. uzyskał stopień doktora, w 1986 r. doktora habilitowanego, a w 1995 r. tytuł profesora nauk ekonomicznych; w 1998 r. mianowany na profesora zwyczajnego. W latach 2000-2004 senator RP; przewodniczył senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (2001-2004). Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, podręcznika akademickiego oraz około 10 niepublikowanych raportów dla instytucji rządowych. W badaniach naukowych zajmuje się: teorią wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia dobrobytu społecznego, zagadnieniami polityki fiskalnej i monetarnej kraju w aspekcie koniunktury gospodarczej, ekonomicznym wymiarem ochrony środowiska.

prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba – absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1994) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996). Studiował też w Amsterdamie (Theological Seminary) i Belgii (Heverlee at Evangelische Theologische Faculteit). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej. Od 2019 roku pracownik naukowy (research associate) Von Hügel Institute Uniwersytetu w Cambridge. W 2002 roku Wojciech Szczerba został dziekanem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W roku 2006 objął funkcję Rektora uczelni. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma Theologica Vratislaviensia oraz autorem wielu publikacji z zakresu patrologii, tradycji reformacyjnej i ekumenizmu, w tym dwóch książek poświęconych koncepcji uniwersalnego zbawienia w myśli wczesnochrześcijańskiej. Od wielu lat zaangażowany jest w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych w Polsce (2018).

Mariusz Urbanek – pisarz i publicysta, z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował m.in. w Przeglądzie tygodniowym, Wprost, był reporterem w tygodniku Polityka. Obecnie kieruje działem publicystyki i i historii we wrocławskim miesięczniku Odra, gdzie od 1990 roku publikuje także stały felieton pt. ,,Stan przejściowy”. W latach 2012-2021 kierował Gabinetami Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Autor biografii Leopolda Tyrmanda (Zły Tyrmand), Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (Szwoleżer na Pegazie), Stefana Kisielewskiego (Kisiel), Jerzego Waldorffa (Ostatni baron Peerelu), Władysława Broniewskiego (Miłość, wódka, polityka), Jana Brzechwy (Nie dla dzieci) i Juliana Tuwima (Wylękniony bluźnierca), a ostatnio opowieści o uczonych tworzących lwowską szkołę matematyczną – Genialni. Jego książka o Kornelu Makuszyńskim zdobyła Nagrodę Literacką Zakopanego.

Ideą odbywających się co roku spotkań z cyklu „Droga ku tolerancji” jest budowanie przestrzeni do dyskusji o wzajemnym szacunku wyznawców różnych religii, osób należących do różnych kultur i tradycji. Dyskusje panelowe mają formułę otwartą, co oznacza, że zapraszamy na nie do Synagogi Pod Białym Bocianem każdego, komu bliska jest idea wzajemnego szacunku w wielokulturowym Wrocławiu, Polsce, Europie.

Jesteśmy przekonani, że w czasie panujących kryzysów wartości ważne dla Dzielnicy, takie jak wzajemny szacunek, współpraca, tolerancja i miłość bliźniego mają szczególne znaczenie.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna” oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Zapisy na Warsztaty Dzieciaki

Warsztaty “Dzieciaki” powracają!

Na przełomie listopada i grudnia zapraszamy na wyjątkowe warsztaty z edukacji międzywyznaniowej. Dzieci będą miały okazję poprzez zabawę poznawać tradycje wyznania ewangelickiego, katolickiego, prawosławnego i judaizmu. Dzięki warsztatom w przyjaznej atmosferze z bliska przyjrzymy się temu, co dotąd pozostawało obce.

W poprzednich edycjach dzieci malowały witraże, poznawały technikę pisania ikon, uczyły się pieśni i tańców żydowskich, zgłębiały historię Starożytnego Izraela, poznawały kulturę Łemków.

W tym semestrze również nie będziemy się nudzić! Poznamy kulturę wyznań znajdujących się w Dzielnicy. Dowiemy się jakie święta obchodzi każda konfesja i w jaki sposób są one celebrowane. Stworzymy własne lampiony, będziemy śpiewać oraz zgłębimy tajemnice Chanuki, czyli święta świateł.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

19.11, 26.11, 3.12 oraz 10.12 w godzinach 10:00 – 13:00.

Zgłoszenia (wyłącznie na cały cykl) prosimy wysyłać na adres:

warsztaty.dzieciaki@gmail.com

Zajęcia są bezpłatne.

Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Edukacja Kulturalna” oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Salon Wzajemnego Szacunku 16.11

Fundacja ”Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do Salonu Wzajemnego Szacunku, który odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godzinie 19:00 w sali parafialnej przy Kościele Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29. Naszym gościem będzie dr Edward Wąsiewicz, Konsul Honorowy Austrii.

Edward Wąsiewicz, dr nauk przyrodniczych Freie Universität Berlin (West), mgr inż. elektroniki Politechniki Wrocławskiej, przedsiębiorca, manager, inwestor, nauczyciel akademicki, mediator i negocjator gospodarczy, członek i ekspert wielu gremiów – m.in. Rady Polityki Naukowej (Rada Nauki) w latach 2011-2014 jedyny reprezentant przedsiębiorców; były członek zarządu i prezes wielu spółek prawa handlowego polskich i zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń polskich i zagranicznych – m.in. MENSA in Deutschland e.V., Ernst-Reuter-Gessellschaft e.V., Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej, European Network of Mediation, członek Rady Uczelni Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Środowy Salon poprowadzi Janusz Witt

Wstęp wolny

Rusza jesienna edycja warsztatów językowych!

Nadeszła jesień. Ogłaszamy zatem, że ruszyły zapisy na kolejne warsztaty językowe organizowane przez naszą Fundację! Spotkania odbywać się będą częściowo on-line poprzez platformę  Zoom a częściowo poprowadzone będą w formie stacjonarnej. Wracają języki znane z poprzednich edycji: hebrajski, jidysz i cerkiewnosłowiański oraz łaciński.

Warsztaty zostaną przeprowadzone według autorskich programów przygotowanych przez zaproszonych do współpracy specjalistów. Podczas spotkań uczestnicy  zapoznają się z zasadami pisowni oraz podstawami czytania. Prowadzący przybliżą także historię, bogactwo literatury i kultury każdego języka.

Z każdego języka odbędzie się 5 dwugodzinnych spotkań.

Nasi prowadzący:

Język hebrajski – Tomasz Duda. Nauczyciel języka hebrajskiego i języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją: historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę.

Język jidysz – Anna Kałużna. Pracuje w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jidyszystka, w swojej pracy doktorskiej zajmowała się powojennym teatrem żydowskim na Dolnym Śląsku.

Język cerkiewnosłowiański – ks. Piotr Nikolski. Duchowny prawosławny. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie. Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych ks. Piotra Nikolskiego są relacje prawosławnej i rzymskokatolickiej tradycji ascetycznych w kontekście dialogu ekumenicznego. Od kilku lat zajmuje się tłumaczeniem prawosławnej literatury ascetycznej na język polski.

Język łaciński – Krzysztof Banaszak. Lektor języka łacińskiego, uczy się go od jedenastu lat, wykształcenie zdobywał początkowo samemu, a następnie na wrocławskich uczelniach. Zwolennik nowoczesnych metod nauczania języków nowożytnych, wykorzystujących kluczowe kompetencje językowe: czytanie, mówienie, pisanie i słuchanie. Uczestnik kursów łaciny żywej Schola Aestiva Posnaniensis i konferencji Optimi Magistri, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Filologiczne i Stowarzyszenie L.V.P.A. Pomimo stykania się z językiem głównie na uczelni, preferuje spotkania po łacinie wieczorem i przy kawie.

Warsztaty są bezpłatne, wystarczy pobrać właściwą kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i odesłać jej zdjęcie lub skan na adres: zapisywarsztatyjezykowe@gmail.com

Warsztaty zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Edukacja Kulturalna” oraz ze środków Miasta Wrocław.

KONCERT HAWDALOWY


12 PSALMÓW DAWIDOWYCH według Macieja Prochaski
w programie: oryginalne hebrajskie Psalmy Dawidowe
22.09.2022, czwartek, godz. 19:00
Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7, Wrocław

Bilety: 50 zł normalne, 40 zł ulgowe (uczniowie, studenci, seniorzy)

Stanisław Rybarczyk, założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru i Maciej Prochaska, poznański kompozytor i muzykolog, w śpiewie Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem przywołują do życia muzykę zamordowanych synagog, muzykę, która zamilkła. Maciej Prochaska podjął się napisania unikalnej pod wieloma względami kantaty: 12 Psalmów Dawida na solistów, chór mieszany i zespół instrumentalny. Podczas koncertu usłyszymy solistów Magdalenę Dynowską oraz Piotra Bunzlera.
Dzieło eksponuje emocje zawarte w tekstach, ich mentalny i modlitewny wymiar, przy jednoczesnym zaakcentowaniu poetyckiej formy tych ponadczasowych dzieł. Do pewnego stopnia inspiracją dla
kompozytora były dokonania wybitnej muzykolożki Suzanne Haïk Vantoura, która odkryła i zdekodowała system notacji starożytnych melodii z Tory i Księgi Psalmów. Podczas koncertu usłyszymy takie instrumenty, jak: szałamaja, flet prosty, cynk, kotły, perkusja etniczna,
harfa, puzon oraz pozytyw. Siedmiu instrumentalistów będzie symbolicznie reprezentować świętą dla Judaizmu liczbę siedem, będąca symbolem stworzenia, kreacji i powstawania życia. Teksty wywodzące się z tradycji żydowskiej praktyki modlitewnej przeniknęły w naturalny sposób do różnych chrześcijańskich nurtów. Całość zatem ma ważny wydźwięk o charakterze dialogu między tradycjami, między wielkimi religiami, między przeszłością a współczesnością. Odwołanie się do prastarego, świętego dla Judaizmu źródła testów, ale także muzyki, ukazuje starożytne korzenie zachodniej kultury muzycznej, zawierające się w żydowskiej Księdze Psalmów.

Organizator:
Fundacja „PRO ARTE 2002”
 
Współorganizatorzy:
Agencja Art & Business Direction
Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu
 
Partnerzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Fundacja Bente Kahan
Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej
Ticketmaster
 
Mecenat:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Miasto Wrocław
Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Warsztaty Lato w Dzielnicy

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” serdecznie zaprasza dzieci w wieku 7-10 lat na warsztaty Lato w Dzielnicy Czterech Wyznań.

Warsztaty są całkowicie BEZPŁATNE.

Zajęcia odbywać się będą przez tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-13:00 w Dzielnicy Czterech Wyznań.

Termin warsztatów: 22-26.08.2022 r.

Zapisy i szczegółowe informacje:
promocja@fundacja4wyznan.pl
tel.: 575 111 933

Liczba miejsc ograniczona.

24. Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha

W imieniu Fundacji Pro Arte 2002 serdecznie zapraszamy na 24. Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha, który odbędzie się w dniach 30.07-05.08.2022. Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w Synagodze Pod Białym Bocianem oraz innych lokalizacjach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku.

W programie m.in. wiele ciekawych spotkań autorskich, znakomity blok koncertowy, który zostanie otwarty występem ukraińskiego zespołu Kommuna Lux z Odessy. Nie zabraknie również tradycyjnego Jarmarku Żydowskiego, warsztatów, seansów filmowych, spacerów z przewodnikami i wielu rozmaitych atrakcji dla dorosłych i dla dzieci.

Motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu jest opowieść o życiu Żydów na Kresach Wschodnich – ziemiach dawnej Rzeczypospolitej a obecnych terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Szczegółowy program 24. Festiwalu Kultury Żydowskiej Simcha i wszelkie dodatkowe informacje znajdą Państwo na www.simcha.art.pl . Na większość wydarzeń (poza koncertami) wstęp jest bezpłatny.

Plakat Festiwalu. Na górze znajduje się napis 24. Festiwal Kultury Żydowskiej Simcha 30 lipca do 05 sierpnia. Poniżej znajduje się obrazek menory z siedzącymi na niej ptakami.
Niżej przedstawione zostały szkice synagog we Wrocławiu, we Lwowie, w Grodnie oraz w Wilnie. Na dole plakatu znajduja się słowa: Wrocław, Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7 oraz logotypy organizatorów, partnerów, sponsorów i patronów medialnych.

Salon Wzajemnego Szacunku 19.05.2022 r.

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do kolejnego Salonu Wzajemnego Szacunku. Odbędzie się on w 19 maja (czwartek) o godzinie 19:00 w sali przy parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja (ul. św. Antoniego 30).Gościem salonu będzie ojciec Marcin Wirkowski OSPPE.

Tematem spotkania będzie Wojna i pokój w Ukrainie.

O. Marcin Sylwan Wirkowski, mnich z Zakonu O.O. Paulinów, od 19 lat prezbiter (kapłan). Od samego początku swojej posługi związany z Ukrainą, gdzie duszpasterzował dwukrotnie co dało w sumie 8 lat. Jego pierwszą Parafią była Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Mariupolu. O sobie mówi, ze serce oddał Ukrainie, chociaż posługiwał przez prawie 6 lat jako przełożony i proboszcz również na Łotwie, gdzie między innymi był duszpasterzem Romów. W swej posłudze prosił aby Pan posyłał go do tych, których życie zdaje się zatracać w tajemnicy nieprawości i do tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. W taki sposób wielokrotnie posługiwał i ewangelizował w więzieniach i na ulicy. Był też kapelanem na wojnie w Ukrainie (2014-2016). Jest kapelanem Chrześcijańskiej Służby Ratunku działającej w Ukrainie wśród wojskowych i ich rodzin oraz ludności cywilnej przebywającej na terenach objętych działaniami wojennymi służąc pomocą duchową, psychologiczną i humanitarną. Z zamiłowania studiuje hebrajską Torę w języku oryginalnym, interesuje się chasydyzmem i judaizmem Biblijnym, i relacją Starego Testamentu do Nowego podkreślając, iż korzenie chrześcijańskie są w judaizmie. Był także birytualistą, gdyż przez 5 lat mógł również sprawować Liturgię w Obrządku Bizantyjsko-ukraińskim. Mówi również o sobie, że jest bardziej prawosławny od wielu prawosławnych oraz oddycha dwoma płucami. Od ponad 26 lat interesując się duchowością Chrześcijańskiego Wschodu, próbuje pisać ikony, stąd też w Zakonie przyjął imię Sylwan na cześć Świętego Sylwana z góry Athos. Jest też wielkim czcicielem Bogurodzicy Maryi o której mówi, że walczy o niego jak Lwica o swoje lwiątko. Lubi śpiewać nie tylko chorał gregoriański, ale gra również na harmoszce i dużo się śmieje!!!

Czwartkowy Salon poprowadzi Stanisław Rybarczyk

Wstęp wolny

Ruszyły zapisy na warsztaty językowe!

Mamy przyjemność ogłosić, że ruszyły zapisy na tegoroczne warsztaty językowe organizowane przez naszą Fundację! Spotkania odbywać się będą częściowo on-line poprzez platformę  Zoom a częściowo powracamy do formy stacjonarnej. Wracają języki znane z poprzednich edycji: hebrajski, jidysz i cerkiewnosłowiański oraz łaciński.

Warsztaty zostaną przeprowadzone według autorskich programów przygotowanych przez zaproszonych do współpracy specjalistów. Podczas spotkań uczestnicy  zapoznają się z zasadami pisowni oraz podstawami czytania. Prowadzący przybliżą także historię, bogactwo literatury i kultury każdego języka.

Z języka hebrajskiego, jidysz i cerkiewnosłowiańskiego odbędzie się 5 dwugodzinnych spotkań, natomiast z łaciny odbędzie się 7 półtoragodzinnych spotkań.

Warsztaty z języka hebrajskiego odbędą się zdalnie na platformie zoom.

Nasi prowadzący:

Język hebrajski – Tomasz Duda. Nauczyciel języka hebrajskiego i języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją: historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę.

Język jidysz – Anna Kałużna. Pracuje w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jidyszystka, w swojej pracy doktorskiej zajmowała się powojennym teatrem żydowskim na Dolnym Śląsku.

Język cerkiewnosłowiański – ks. Piotr Nikolski. Duchowny prawosławny. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie. Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych ks. Piotra Nikolskiego są relacje prawosławnej i rzymskokatolickiej tradycji ascetycznych w kontekście dialogu ekumenicznego. Od kilku lat zajmuje się tłumaczeniem prawosławnej literatury ascetycznej na język polski.

Język łaciński – Krzysztof Banaszak. Lektor języka łacińskiego, uczy się go od jedenastu lat, wykształcenie zdobywał początkowo samemu, a następnie na wrocławskich uczelniach. Zwolennik nowoczesnych metod nauczania języków nowożytnych, wykorzystujących kluczowe kompetencje językowe: czytanie, mówienie, pisanie i słuchanie. Uczestnik kursów łaciny żywej Schola Aestiva Posnaniensis i konferencji Optimi Magistri, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Filologiczne i Stowarzyszenie L.V.P.A. Pomimo stykania się z językiem głównie na uczelni, preferuje spotkania po łacinie wieczorem i przy kawie.

Warsztaty są bezpłatne, wystarczy pobrać właściwą kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i odesłać jej zdjęcie lub skan na adres: zapisywarsztatyjezykowe@gmail.com

 Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Życzenia z okazji święta Pesach

Z okazji święta Pesach pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla społeczności żydowskiej. Niech święto przyniesie wyzwolenie od smutków i lęków oraz niech napełnia serca wdzięcznością, wiarą i miłością.

Chag Pesach Sameach!