Komentarz prawosławny – niedziela 10.11.2013

1005111_584368318302401_794768481_n

20. niedziela po Pięćdziesiątnicy – 10.11.2013

Święty papież Cyryl, wykładając dla prawosławnego ludu Aleksandrii ponadhistoryczny sens zrelacjonowanego przez tradycję synoptyczną spotkania (por. Mt 8, 28-34 i Mk 5, 1-20), jakie miało miejsce podczas działalności Zbawiciela pośród kolonii greckich na wschodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, przekazuje apostolską naukę o naturze mechanizmu zniewolenia przez demoniczne siły, jak i o tkwiącym w boskości Chrystusa źródle uwolnienia od nich.

Czytaj dalej

Komentarz prawosławny – niedziela 27.10.2013

1005111_584368318302401_794768481_n

18 Niedziela po Pięćdziesiątnicy – 27.10.2013

 Łk 8, 5-15

Tylko w Chrystusie nasza nadzieja: zasiewa On w ludzkich duszach ziarno Swojej Łaski. Zbyt często jednak ziarno Boskiego Siewcy nie wzrasta, nie dojrzewa, nie przynosi dobrego owocu. Podążając za świętymi Ojcami winniśmy najpierw spytać samych siebie, czy w ogóle dostrzegamy to małe Chrystusowe ziarnko, które rzucone w glebę pozostaje z natury ukryte. Jeśli go nie zdepczemy, pomimo tego, padając na nieprzygotowany grunt nie przyniesie ono życia. W egzegezie przypowieści św. Symeon Nowy Teolog przestrzega, że demon stara się je wyrwać z ludzkiego serca, a nawet, jak dopowiada jedna z homilii Klementyńskich, dokonać własnego zasiewu (por. Mt 13, 24-30). Spytajmy się teraz: czy dostrzegamy w sobie złe ziarno, które zwłaszcza jako pozór dobra także lubi się ukrywać?

Czytaj dalej

Podróż wspomnień z Arturo Mari

Autorką publikowanego poniżej artykułu jest Monika Papst, wolontariuszka Fundacji, a z zamiłowania i wykształcenia tłumaczka języka włoskiego. Monika rok temu miała okazję uczestniczyć w pracy ekipy filmowej podczas zdjęć do filmu dokumentalnego o przyjaźni papieża Jana Pawła II z fotografem Arturo Mari. Monika, Arturo i reszta ekipy odwiedzili razem kilka ważnych i znaczących w życiu Jana Pawła II miejsc, m.in. ukochane Tatry i dawny obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. To tam właśnie szczególnego wymiaru nabiera nauczanie papieża Polaka o ekumenizmie, o którym pisze Monika.

Zdjęcie z Arturo Mari z Jubileuszu Kardynała Henryka Gulbinowicza, Hala Stulecia 16 X 2013 (fot. M.Papst)

Czytaj dalej

Wykład ekumeniczny

Serdecznie zapraszamy na:

otwarty ekumeniczny wykład w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku

Modlitwa.

Czy modlitwa może zmienić decyzje Boga?

Wykładać i dyskutować będą:

ksiądz Aleksander Konachowicz

pastor Marcin Orawski

rabin Icchak Rapoport

ojciec Mariusz Tabulski

Czytaj dalej