Komentarz ewangelicki – niedziela 14.02.2016

ewangelicki_debski

“Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” – 1 J 3,8

            Rozpoczął się czas pasyjny, zwany również czasem postu.

To dobry moment, aby zniweczyć w sobie dzieła diabelskie; wyzbyć się niewiary i na nowo zaufać Bogu, który mówi w Swoim Słowie. To dobry czas, aby wyrzec się wszystkiego, co nie zbliża do Boga; porzucić świadomie grzech i wybrać trudną drogę naśladowania Jezusa.

Bo czas pasyjny to nie czas wyrzeczenia, lecz karmienia się na nowo Mocą Krzyża i wyznawanie Jezusa jako Bożego Syna i Zbawiciela. – Jego znów uznać jako swego Pana jest sensem najbliższych tygodni.

Kto wyrzeka się powszedniego chleba, a zatem tego, co jest przedmiotem Modlitwy Pańskiej, centrum zabiegów człowieka i obiektem dziękczynienia, ten naraża siebie na to, że raczej popadnie w pychę – jedno z największych dzieł diabła.

Bo dla Boga nic uczynić nie możemy – a już zwłaszcza, gdy nas o to nie prosi.

Post biblijny to przede wszystkim życie w prawości i zabieganie o sprawiedliwość. W tym Bóg ma upodobanie, bo to są cechy Jego Królestwa.

Ks. Andrzej Dębski