Pamięci JE ks. arcybiskupa Jeremiasza

Podczas uroczystej liturgii 18 kwietnia 2017 r. przedstawiciele Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań pożegnali  Jego Ekscelencję arcybiskupa Jeremiasza, zwierzchnika prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, który zmarł w nocy z 16 na 17 kwietnia 2017 roku. Swą szlachetną postawą wspierał On powstanie Dzielnicy Czterech Świątyń w 1995 roku, a 2005 utworzenie Fundacji Dzielnicy.  Pomimo wielu obowiązków w diecezji, władzach Kościoła i Akademii w Warszawie, zawsze znajdował czas by uczestniczyć w życiu sąsiednich wspólnot: rzymskokatolickiej, ewangelicko-augsburskiej i gminy wyznaniowej żydowskiej oraz w bieżących działaniach Fundacji. W pożegnaniu w katedrze uczestniczyli przedstawiciele wspólnot: ewangelicko  augsburskiej – JE ks. biskup Ryszard Bogusz, JE ks, biskup Wademar Pytel, rzymskokatolickiej –  ojciec Maksymilian i przewodniczący gminy żydowskiej Aleksander Geichgewicht. Na uroczystość przybyli także członkowie władz Dzielnicy: przewodniczący zarządu Stanisław Rybarczyk, wiceprzewodniczący Andrzej Michaluk i przewodniczący rady Jerzy Kichler, który wygłosił słowo pożegnalne. Kichler podkreślił ogromny wkład JE Jeremiasza w utworzenie i działalność Dzielnicy, podkreślając niespotkane wcześniej w historii religii inicjatywę JE Jeremiasza w zaproszenie żyda na liturgię w cerkwi i udział JE w życiu gminy żydowskiej. Data Jego śmierci miała niezwykle symboliczny charakter: stało się to w dzień, w którym święto Wielkanocy, jest obchodzone przez kościoły chrześcijańskie obecne w Dzielnicy, a także przez żydów jako szósty dzień Paschy.

Śmierć JE arcybiskupa Jeremiasza wypełniła nasze dusze ogromnym smutkiem. Pozostaje nam wiara, że mimo odejścia do nowego życia, JE ksiądz arcybiskup Jeremiasz będzie patronem Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań.

JERZY KICHLER CZŁONEK RADY FUNDATORÓW FUNDACJI “DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ”

Jerzy Michał Kichler

jerzy kichler

znany i niezwykle zasłużony zarówno dla społeczności Wrocławia jak i dla całego Dolnego Śląska. Swoją energię wkłada w promowanie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, czego symbolem jest istniejąca od 1995 roku Dzielnica Wzajemnego Szacunku, której jest inicjatorem i współzałożycielem. W 2005 r. powołał wraz z grupą przyjaciół Fundację Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, będąc tym samym pierwszym członkiem Zarządu. W dniu dzisiejszym pełni także obowiązki członka Rady Fundatorów tej Fundacji oraz jest aktywnym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i członkiem nadzoru Fundacji Dom Pokoju.

Czytaj dalej

Germanus dla Stanisława Rybarczyka

Germanus to jedno z najważniejszych wyróżnień dla ludzi zaangażowanych w tworzenie dobrych stosunków polsko-niemieckich na terytorium Niemiec i Polski oraz osobistości dialogu polsko-niemieckiego, działających efektywnie na rzecz zbliżenia narodów Europy i Świata.

W tym roku kapituła, do której należą Rotary International Komitet Międzykrajowy Niemcy – Polska, Firma Conciliare Berlin oraz Fundacja Pro-Europa nagrodę “Germanus”, objętą honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Marszałka Grzegorza Schetyny, Rotary International Gubernatora 2013-2014 Janusza Potępy, Dystrykt – 2230 Biłoruś – Polska – Ukraina oraz Gubernatora 2013 – 14 Siegfrieda Harms, Dystrykt 1940 Niemcy przyznała Stanisławowi Rybarczykowi, przewodniczącemu zarządu Fundacji “Dzielnica  Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. Nagroda została wręczona 15-ego czerwca podczas uroczustości we wrocławskim Ratuszu. Serdecznie gratulujemy!

Stanisław Rybarczyk, przewodniczący zarządu Fundacji, ponownie wyróżniony za działalność na rzecz kultury i dialogu

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiamy, iż przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, Stanisław Rybarczyk, wyróżniony został prestiżowymi nagrodami:

     Nagrodą im. Świętego Brata Alberta oraz medalem „Zasłużony dla Tolerancji”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Przewodniczącego Fundacji Stanisława Rybarczyka

Z ogromną przyjemnością i z wielką dumą zawiadamiamy, iż Pan Stanisław Rybarczyk, Przewodniczący Fundacji “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, Dyrketor Artystyczny Fundacji „PRO ARTE”, Dyrektor Chóru Synagogi pod Białym Bocianem, wybitny działacz na rzecz kultury i sztuki został uhonorowany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury”.

Czytaj dalej