JERZY KICHLER CZŁONEK RADY FUNDATORÓW FUNDACJI „DZIELNICA WZAJEMNEGO SZACUNKU CZTERECH WYZNAŃ”

Jerzy Michał Kichler

jerzy kichler

znany i niezwykle zasłużony zarówno dla społeczności Wrocławia jak i dla całego Dolnego Śląska. Swoją energię wkłada w promowanie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, czego symbolem jest istniejąca od 1995 roku Dzielnica Wzajemnego Szacunku, której jest inicjatorem i współzałożycielem. W 2005 r. powołał wraz z grupą przyjaciół Fundację Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, będąc tym samym pierwszym członkiem Zarządu. W dniu dzisiejszym pełni także obowiązki członka Rady Fundatorów tej Fundacji oraz jest aktywnym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów i członkiem nadzoru Fundacji Dom Pokoju.

Czytaj dalej

Germanus dla Stanisława Rybarczyka

Germanus to jedno z najważniejszych wyróżnień dla ludzi zaangażowanych w tworzenie dobrych stosunków polsko-niemieckich na terytorium Niemiec i Polski oraz osobistości dialogu polsko-niemieckiego, działających efektywnie na rzecz zbliżenia narodów Europy i Świata.

W tym roku kapituła, do której należą Rotary International Komitet Międzykrajowy Niemcy – Polska, Firma Conciliare Berlin oraz Fundacja Pro-Europa nagrodę „Germanus”, objętą honorowym patronatem Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP Marszałka Grzegorza Schetyny, Rotary International Gubernatora 2013-2014 Janusza Potępy, Dystrykt – 2230 Biłoruś – Polska – Ukraina oraz Gubernatora 2013 – 14 Siegfrieda Harms, Dystrykt 1940 Niemcy przyznała Stanisławowi Rybarczykowi, przewodniczącemu zarządu Fundacji „Dzielnica  Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. Nagroda została wręczona 15-ego czerwca podczas uroczustości we wrocławskim Ratuszu. Serdecznie gratulujemy!

Stanisław Rybarczyk, przewodniczący zarządu Fundacji, ponownie wyróżniony za działalność na rzecz kultury i dialogu

Z prawdziwą przyjemnością zawiadamiamy, iż przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, Stanisław Rybarczyk, wyróżniony został prestiżowymi nagrodami:

     Nagrodą im. Świętego Brata Alberta oraz medalem „Zasłużony dla Tolerancji”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”

Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Przewodniczącego Fundacji Stanisława Rybarczyka

Z ogromną przyjemnością i z wielką dumą zawiadamiamy, iż Pan Stanisław Rybarczyk, Przewodniczący Fundacji “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, Dyrketor Artystyczny Fundacji „PRO ARTE”, Dyrektor Chóru Synagogi pod Białym Bocianem, wybitny działacz na rzecz kultury i sztuki został uhonorowany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego „Nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury”.

Czytaj dalej