Komentarz ewangelicki – niedziela 10.11.2013

1472941_584375621635004_830406129_n

3 Niedziela przed końcem roku kościelnego i Narodowe Święto Niepodległości – 10 i 11 XI 2013

 A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność!

Jer 29:7

Jesteśmy w przededniu narodowego święta. 11 listopada obchodzić będziemy Święto Odzyskania Niepodległości, pamiątkę wydarzeń 1918 roku, które stały się przełomem nowożytnej historii naszego narodu. Po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Naród Polski zaczął odbudowywać własne państwo i samodzielnie decydować o najważniejszych dla swej przyszłości sprawach. W tej krótkiej refleksji pragnę nawiązać do tego narodowego święta.

Jako rodzina ludzi wierzących, stajemy przed Bogiem Ojcem i naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem, z darami wolności oraz suwerenności państwowej. Z darami, których doświadczyliśmy również w 1989 roku, kiedy upadł powojenny system totalitarny. Stajemy przed naszym Panem ze swoimi radościami i trudnymi doświadczeniami, jakie przynosiło nam życie, stajemy po to, by podziękować Mu, że dziś przyszło nam żyć w wolnym kraju.

W narodowe święta wiele mówi się o patriotyzmie. Różne są jego pojęcia. Jednak patriotyzm powinien się kojarzyć nie tylko ze szczególnym szacunkiem dla narodowej przeszłości, dla tradycji, ale przede wszystkim nie być obojętnym wobec czasów współczesnych. Dziś patriotyzm to kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, dyscypliny społecznej, sumienne wywiązywanie się z codziennych obowiązków.

Dla ludzi wiary jest to współodpowiedzialność na co dzień, dzielona z ludźmi innych przekonań i światopoglądów, jest to także modlitwa do Boga o przyszłość własną, przyszłość rodziny, narodu i państwa.

Prorok Jeremiasz nakazał wiele wieków temu uprowadzonym do Babilonu, aby modlili się o pomyślność miast, w których się znaleźli z dala od ojczyzny i wbrew własnej woli. O ileż bardziej my powinniśmy modlić się o przyszłość i pomyślność kraju, w którym żyjemy, kształcimy się, pracujemy i zakładamy rodziny. I w tej modlitwie, jako ludzie wiary, powinniśmy być wytrwali.