Komentarz ewangelicki – niedziela 17.05.2015

ewangelicki_debski

“A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę” (J 12,32)
Czy rzeczywiście wszystkich, Panie?
I czyhających na nasze głowy? I obojętnych cynicznych? I tłustych wypasionych? I wiecznie nie nawróconych? I tych od majętności zbyt wielkich? I bramami szerokimi przechodzących? I ubogich i wdowy uciskających? I niewierzących? I wierzących inaczej? I braci naszych?
I mnie – ?
. . .
Kiedy, Panie? – Przyjdź zaraz, Jezu!

Ks. radca Andrzej Dębski