Komentarz ewangelicki – niedziela 29.11.2015

ewangelicki_debski

“Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski” – Za 9,9

Jezus jest Królem. Jest władcą, któremu podlegają wszelkie władze we wszechświecie. Nawet szatan musi uznać Jego zwierzchnictwo w swej klęsce w walce o rząd ludzkich dusz. Jeśli diabeł odnosi jeszcze jakieś sukcesy, jeśli wygrywa bitwy w przegranej dla siebie wojnie, to tylko dlatego, że istnieją ludzie, którzy gotowi są służyć mu jako przeciwnikowi Bożego Królestwa.

Ciekawe, że aby uczynić wiele dla Złego, wcale nie trzeba być zdeklarowanym satanistą. Wystarczy zaniechać wiary w Jezusa z Nazaretu jako Bożego Syna. Przez brak tej wiary, bez zaufania i bez lojalności wobec Chrystusa stajemy się w życiu bezradni. A skoro jesteśmy bezradni, ulegamy atakom. Ponieważ tylko Boża zbroja może nas ustrzec przez zasadzkami tego, który niczym lew ryczący chodzi wokół nas, patrząc, kogo by jeszcze pochłonąć.

Aby być chronionym, trzeba uznać Króla. Otworzyć drzwi Sprawiedliwemu i Zwycięskiemu, Który właśnie nadchodzi. W praktyce oznacza to tylko jedno: uznaję Jezusa Chrystusa za mojego Pana i Zbawcę, wyznaję Mu swój grzech, przyjmuję wybaczenie i nowe życie. Chcę, aby On mnie prowadził. Pytam o Jego wolę. Wykonuję Słowo. Ponieważ odtąd żyję już nie ja, ale żyje we mnie On. I wszystko w Nim mogę. W tym, Który mnie umacnia – w Chrystusie.

Ks. radca Andrzej Dębski