Komentarz judaistyczny – szabat 25.10.2013

żydowski_ogólny

Chaje Sara – Bereszit (Księga Rodzaju) 23,1 – 25,18

W bieżącym tygodniu czytamy we wszystkich synagogach na świecie ten sam fragment (paraszę) Tory (Pięcioksięgu Mojżesza) zaczynający się od słów „Chaje Sara”, co zwykle tłumaczone jest jako „Życie Sary”, żony naszego protoplasty Awrahama. Po jej śmierci Awraham wybrał na pochówek Sary miasto Kiriat Arba (Miasto Czterech).

 

Według komentatora Tory, Rasziego, nazwa pochodzi od pochówku w jego granicach czterech małżeństw: Chawy i Adama, Sary i Awrahama, Riwki i Jicchaka, Lei i Jaakowa. Na pochówek wybrał jaskinię Machpela.

23:4-9 „Jestem u was osiadłym przybyszem; dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. I mówił z nimi tak: Jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara, aby mi odstąpił jaskinię Machpela, którą ma na końcu pola swego. Niechaj odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród was.(…) 23:11 „A Efron odpowiedział Abrahamowi, mówiąc do niego tak: Posłuchaj mnie, panie mój. Ziemia jest warta czterysta sykli srebra. Cóż to jest dla mnie i dla ciebie? Pochowaj więc swoją zmarłą!”.

Zwykle tłumaczenia podają, że Efron – Chetyta, Kanaanejczyk, chciał podarować tę jaskinię (i pole koło niej) Awrahamowi. Po mediacjach, Awraham zapłacił 400 srebrnych szekli za grób dla Sary.

 

Do tych mediacji i ogromnej sumy jaką zapłacił Awraham jest wiele komentarzy. Dla mnie ciekawym jest sam fakt, że Żyd Awraham mediuje z nie-Żydem Efronem. Jest to pierwowzór pokojowego rozwiązania problemu i handlowej transakcji i w odróżnieniu od spotykanych w Biblii metod siłowych, bitew i walk. Moim zdaniem Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań nawiązuje do sposobu załatwiania spraw, jak uczynili Awraham i Efraim: załatwianiem pokojowym spraw, co w naszej Dzielnicy przerodziło się we wzajemną współpracę różnych religii. Pokazuje, że walczący często we wcześniejszej historii Europy wyznawcy różnych religii mogą nie tylko mediować, także współpracować, uczyć się wzajemnie i pokazywać jak można żyć w szacunku do sąsiada. Nie jest przypadkiem, że nasz kwartał można nazwać „Szechunah arba”- Dzielnicą Czterech.