KONCERT HAWDALOWY


12 PSALMÓW DAWIDOWYCH według Macieja Prochaski
w programie: oryginalne hebrajskie Psalmy Dawidowe
22.09.2022, czwartek, godz. 19:00
Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7, Wrocław

Bilety: 50 zł normalne, 40 zł ulgowe (uczniowie, studenci, seniorzy)

Stanisław Rybarczyk, założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru i Maciej Prochaska, poznański kompozytor i muzykolog, w śpiewie Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem przywołują do życia muzykę zamordowanych synagog, muzykę, która zamilkła. Maciej Prochaska podjął się napisania unikalnej pod wieloma względami kantaty: 12 Psalmów Dawida na solistów, chór mieszany i zespół instrumentalny. Podczas koncertu usłyszymy solistów Magdalenę Dynowską oraz Piotra Bunzlera.
Dzieło eksponuje emocje zawarte w tekstach, ich mentalny i modlitewny wymiar, przy jednoczesnym zaakcentowaniu poetyckiej formy tych ponadczasowych dzieł. Do pewnego stopnia inspiracją dla
kompozytora były dokonania wybitnej muzykolożki Suzanne Haïk Vantoura, która odkryła i zdekodowała system notacji starożytnych melodii z Tory i Księgi Psalmów. Podczas koncertu usłyszymy takie instrumenty, jak: szałamaja, flet prosty, cynk, kotły, perkusja etniczna,
harfa, puzon oraz pozytyw. Siedmiu instrumentalistów będzie symbolicznie reprezentować świętą dla Judaizmu liczbę siedem, będąca symbolem stworzenia, kreacji i powstawania życia. Teksty wywodzące się z tradycji żydowskiej praktyki modlitewnej przeniknęły w naturalny sposób do różnych chrześcijańskich nurtów. Całość zatem ma ważny wydźwięk o charakterze dialogu między tradycjami, między wielkimi religiami, między przeszłością a współczesnością. Odwołanie się do prastarego, świętego dla Judaizmu źródła testów, ale także muzyki, ukazuje starożytne korzenie zachodniej kultury muzycznej, zawierające się w żydowskiej Księdze Psalmów.

Organizator:
Fundacja „PRO ARTE 2002”
 
Współorganizatorzy:
Agencja Art & Business Direction
Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu
 
Partnerzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Fundacja Bente Kahan
Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej
Ticketmaster
 
Mecenat:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Miasto Wrocław
Samorząd Województwa Dolnośląskiego