Koncert z cyklu Biblia i muzyka: Psalm nr 19/18/ „Niebiosa głoszą chwałę Boga” już 19 grudnia!

Po 4 latach przerwy mamy zaszczyt zaprosił na niezwykły koncert! Organizowany prze Fundację „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” cykl „Biblia i muzyka” to wyjątkowe wydarzenie muzyczne i kulturowe, które jest połączeniem dysputy i koncertu w wykonaniu chórów. 

Tegoroczny koncert „Biblia i muzyka: Psalm nr 19 /18/ „Niebiosa głoszą chwałę Boga” odbędzie się 19 grudnia 2022 roku (poniedziałek) o godzinie 19:00 w Kościele św. Antoniego przy ulicy Świętego Antoniego 30 we Wrocławiu.

Jak miało to miejsce w poprzednich edycjach, koncert będzie poprzedzony dysputą, w której uczestniczyć będą przedstawiciele czterech religii, obecnych w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku:

  • Paweł Cebulski (tradycja prawosławna),
  • Jerzy Kichler (tradycja żydowska),
  • prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba (tradycja protestancka),
  • dr Monika Szela (tradycja katolicka).

Po dyspucie usłyszymy koncert w wykonaniu chóru Cantores Minores Wratislvienses  pod batutą Piotra Karpeta, przy akompaniamencie Marty Niedźwieckiej, która zagra na pozytywie oraz dwóch kwartetów z Chóru „OKTOICH”i Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem. 

Chór Cantores Minores Wratislvienses – wrocławski chór kameralny założony przez Edmunda Kajdasza w 1966 roku. Pod kierunkiem obecnego dyrygenta Piotra Karpety (od 1991 r.) chór został zmniejszony do 17 śpiewaków, by móc zgodnie z aktualnymi tendencjami wykonawczymi prezentować muzykę dawnych epok. Artyści zespołu występują także w mniejszych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za granicą, a także występują jako soliści. Repertuar zespołu liczący ponad 1000 pozycji obejmuje całą muzykę Europy od średniowiecza po muzykę współczesną. Zespół dał już ponad 2500 koncertów, dokonał ponad 100 nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (ponad 40 płyt), występował na licznych festiwalach (m. in. 36 razy na festiwalu Wratislavia Cantans). Podczas swych podróży zagranicznych odwiedził większość krajów europejskich, a także Izrael, Turcję, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Meksyk. Nagrana w 2007 roku płyta z cyklu Musica Claromontana vol. 21 z utworami Józefa Elsnera otrzymała nominację do nagrody Fryderyk. W ostatnich latach zespół wystąpił m. in. na festiwalach Warszawska Jesień, Gaude Mater (po raz 8.), Musica Polonica Nova, Legnica Cantat, World Music Days, Wratislavia Cantans (inauguracja 2015) i nagrał 5 kolejnych płyt (m. in. utwory chóralne Rafała Augustyna). W latach 2014-2016 zespół realizował projekt Rudolphina (prezentacja XVII-wiecznych zbiorów muzycznych księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa).

Piotr Karpeta – ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie pracował później jako asystent. Przez 10 lat był chórmistrzem w Filharmonii Opolskiej, przygotowując kilkadziesiąt programów koncertowych oraz nagrań. Od 1991 roku jest dyrektorem Wrocławskich Kameralistów, prowadzi chór Cantores Minores Wratislavienses. Jest współzałożycielem i  solistą zespołu Ars Cantus oraz Chóru Męskiego Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich. Występował jako dyrygent i śpiewak w ponad 20 krajach, brał udział w wielu programach zarejestrowanych przez Polskie Radio i Telewizję Polską oraz w kilkudziesięciu nagraniach płytowych. Odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Zasłużony dla Wrocławia i in. 

Chór „OKTOICH” – przy cerkwi św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław
powstał we wrześniu 1991 roku jako zespół męski przy Parafii Prawosławnej św. Cyryla i św. Metodego we Wrocławiu.
W 1999 roku dekretem śp. abp gen dyw. Mirona Chodakowskiego –  został powołany do niesienia swej posługi w strukturach Prawosławnego Ordynariatu WP. Chór nagrał 9 płyt CD – w tym Nominacja do nagrody Fryderyków-  a także programy dla telewizji.
Zespół dał setki koncertów w Polsce i w renomowanych salach koncertowych i filharmonicznych Europy: Moskwy, Londynu, Brukseli, Budapesztu, Tbilisi, Kiszyniowa, Bukaresztu, Pragi, Berlina, Monachium, Hanoweru i katedr Francji. Jest 4-krotnym laureatem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki cerkiewnej w Hajnówce (I i II miejsce; 1992, 1994, 2006, 2011 r.) oraz Międzynarodowego Festiwalu Kunsztu Śpiewu Diakońskiego w Moskwie – nagroda specjalna (1997). W roku 2004 chór został uhonorowany Ogólnopolską nagrodą im. św. Brata Alberta – za całokształt działalności kulturalno-charytatywno- ekumenicznej. Chórzyści  „Oktoichu”  są odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  a także MON-u i Stowarzyszeń Kombatanckich medalami: „Zasłużony dla Kultury Polskiej” „Gloria Artis” i „ Pro Memoria” „Zasłużony dla Obronności Kraju” i inne.
We wrześniu  2009 roku na zamówienie Kancelarii Prezydenta RP  zespół nagrał wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną SOW, płytę CD pt.„Bo wolność Krzyżami się mierzy” o tematyce patriotyczno-wojskowej. W 2011 roku chór został uhonorowany nagrodą im. Księcia Konstantego Ostrogskiego za wkład w propagowanie kultury Kościoła Prawosławnego. W 2012 roku chór nagrał z  multiinstrumentalistą- Józefem Skrzekiem, płytę CD pt. „Kazania Świętokrzyskie – spektakl słowno-muzyczny”. W 2014 roku ukazała się płyta CD „ Panichida Grunwaldzka – Nabożeństwo żałobne za poległe rycerstwo i wojów”, który to utwór chór wykonuje w XV w polszczyźnie. Od 2009 roku zespół występuje również z głosami żeńskimi. Zespołem kieruje od początku ks. Grzegorz Cebulski.

ks. prot. Grzegorz Cebulski – od 1984 był psalmistą wrocławskiej parafii św.św. Cyryla i Metodego. W 1988 roku ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie, potem przez dwa lata studiował na Moskiewskiej Akademii Duchownej. W 1991 należał do współzałożycieli chóru „Oktoich”, którym kieruje nieprzerwanie od tego czasu. Razem z chórem uczestniczył w kilkuset koncertach na całym świecie, nagrywał płyty przede wszystkim z prawosławną muzyką sakralną.

Chór Synagogi pod Białym Bocianem – powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy wrocławskiego dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także dzięki przychylności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Zespół występuje regularnie w Polsce i za granicą. Brał udział w licznych Festiwalach m.in.: Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie. Uczestniczył w obchodach rocznicy Nocy Kryształowej w Hanowerze, Brunszwiku, Berlinie, Hamburgu i Görlitz. Wykonywał koncerty z najsłynniejszymi kantorami świata: Josephem Malovanym z Nowego Jorku, Alberto Mizrahim z Chicago, Moshe Schulhofem z Miami, Roslyn Barak z San Francisco, Shmuelem Barzilaiem z Wiednia, Moshe Sternem z Jerozolimy, Laszlo Fekete z Budapesztu, Avitall Gerstetter z Berlina, Davidem Ullmannem z Jerozolimy, Israelem Randem z Tel-Awiwu. Chór Synagogi Pod Białym Bocianem, jest jedynym chórem synagogalnym w Polsce. Śpiewa utwory kompozytorów żydowskich, głównie muzykę synagogalną.

Stanisław Michał Rybarczyk – związany, przez lata kariery artystycznej, jako dyrygent z Operą Wrocławską, Ośrodkiem PR i TV we Wrocławiu, Filharmonią Wrocławską,  Wojewódzkim Domem Kultury, Centrum Sztuki IMPART, Agencją Artystyczną Pro Musica, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Liceum Muzycznym we Wrocławiu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu oraz Theater Goerlitz /Niemcy/. Wystąpił na wielu festiwalach w Polsce i za granicą m. in. Wratislavia Cantans, Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu Gaude Mater, Silesia Sonans, Legnica Cantat, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu „Warszawa Singera”, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie, Festiwalu „Jazz nad Odrą”, w Madrycie, Rydze, Nancy, Berlinie i Tallinie. Współpracuje z Warszawską Operą Kameralną. Dyrygował koncertami w filharmoniach w Polsce i za granicą. Występował wielokrotnie w większości krajów europejskich oraz w Chinach. Na przestrzeni lat 2017-2020 dokonał szeregu prawykonań oper Stanisława Moniuszki  w wersjach oryginalnych. Zrealizował nagrania dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych, rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Koncertował i współpracował z wieloma znakomitymi Artystami: Josephem Malovanym, Piotrem Łykowskim, Moshe Sternem, Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Mechlińskim,Lwem Kuznietzovem, Andorem Izsakiem, Lindsayem Davidsonem, Justyną Steczkowską, Adamem Hanuszkiewiczem, Wiesławem Hejną, Romanem Kołakowskim i wieloma innymi.  Współpracował przy realizacji filmów: „Seszele”, w reż. B. Lindy, „Deszczowy żołnierz” i „Wygrany” w reż. W. Saniewskiego oraz kilku innych. Twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów Tumskich, Koncertów Hawdalowych, Dolnośląskich Koncertów Hawdalowych oraz, wraz z Karoliną Szykier – Koszucką, Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie. Autor widowiska „Koniec wieku – spotkanie kultur”. Współpracował przy realizacji wielkich widowisk m. in.: Anioły Europy, Misterium Iniquitatis, Requiem Pro Pace, Imiona wolności. We wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku powołał do życia cykl „Biblia i Muzyka”, zainicjował warsztaty „Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, założył ponadto dyskusyjny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Dyrektor Agencji Artystycznej Art & Business Direction, przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku  Czterech Wyznań”, wiceprezes zarządu i dyrektor artystyczny Fundacji „PRO ARTE 2002”. Za swoją działalność artystyczną i społeczną wyróżniony m. in. Nagrodą Św. Brata Alberta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, polsko-niemiecką nagrodą „Germanus”, medalami „Zasłużony dla Tolerancji”, „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”.  

Paweł Cebulski – Wrocławianin urodzony w rodzinie prawosławnych duchownych. Absolwent  Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Obecnie student II- roku studiów Magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe. Pracownik Resortu MON. Prezes Stowarzyszenia ,,OrthPolonia” oraz członek Polsko-Greckiej Fundacji ,,Hagia Marina”. Wokalista kwintetu  Celebro działającego przy Wojskowej 4- Regionalnej Bazie logistycznej we Wrocławiu. Interesuje się literaturą wczesnochrześcijańską i historią.

Jerzy Kichler – ur 1947 w Krakowie w rodzinie żydowskiej. Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, zasłużony dla odbudowy żydowskiego życia religijnego i kulturalnego w Polsce. Był przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz wrocławskiej Gminy Żydowskiej i inicjatorem odbudowy Synagogi. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Był wieloletnim wykładowcą judaizmu na Uniwersytecie Wrocławskim obecnie pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu jako duchowny i przewodnik turystyczny. Autor wielu artykułów dotyczących tradycji i historii Żydów. Współautor z Tamarą Włodarczyk Przewodnika po żydowskim Wrocławiu (2016), także współautor z Agnieszką Kagankiewicz publikacji Synagoga pod Białym Bocianem, historia odzyskania i odbudowy (2020) . Odznaczony medalami „Zasłużony dla Wrocławia”, „Zasłużony dla Dolnego Śląska” oraz Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba – absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1994) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996). Studiował też w Amsterdamie (Theological Seminary) i Belgii (Heverlee at Evangelische Theologische Faculteit). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej. Od 2019 roku pracownik naukowy (research associate) Von Hügel Institute Uniwersytetu w Cambridge. W 2002 roku Wojciech Szczerba został dziekanem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W roku 2006 objął funkcję Rektora uczelni. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma Theologica Vratislaviensia oraz autorem wielu publikacji z zakresu patrologii, tradycji reformacyjnej i ekumenizmu, w tym dwóch książek poświęconych koncepcji uniwersalnego zbawienia w myśli wczesnochrześcijańskiej. Od wielu lat zaangażowany jest w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych w Polsce (2018).

dr Monika Szela – tłumacz i lektor języka angielskiego, nauczyciel akademicki i koordynator zespołu tłumaczy Politechniki Wrocławskiej. Studiowała inżynierię biomedyczną na Politechnice Wrocławskiej, filologię angielską oraz filologię rosyjską na Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Wyższej Szkole Filologicznej oraz teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym. Zajmowała się różnymi aspektami teorii przekładu, fałszywymi przyjaciółmi tłumacza, homonimią międzyjęzykową, uniwersaliami tłumaczeniowymi i eurolektem. Obecnie podjęła badania nad przekładami biblijnymi i stosowanymi w nich strategiami tłumaczeniowymi: tłumaczeniem Septuaginty na język polski oraz przekładami dynamicznymi Pisma Świętego. Tłumaczy teksty techniczne, prawne i teologiczne (między innymi dla Politechniki, wrocławskich kancelarii prawnych, Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego i serii Eastern and Central European Voices Wydawnictwa Brill). Amatorsko zajmuje się rysunkiem i śpiewem. Najchętniej odpoczywa w trakcie górskich wędrówek, podczas biegania i opiekując się swoimi sześcioma kotami.

Zarówno na koncert, jak i na dysputę, obowiązuje wstęp wolny. Zapraszamy serdecznie!