Konferencja naukowa Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych po współczesność

Fundacja Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań obieła honorowy patronat nad organizowana przez  Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Romańskiej UWr oraz Centrum Historii Zajezdnia międzynarodową konferencje naukową Miasto w procesie przemian od czasów nowożytnych po współczesność, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 8-10 VI 2017 r

Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na problemy dotykające mieszkańców miasta, w którym dokonują się zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne. Zależy nam na interdyscyplinarności obrad, jak również na ich umiędzynarodowieniu, dlatego zaproszenie skierowaliśmy do młodych badaczy oraz doktorantów (historyków, historyków sztuki, architektów, urbanistów, etnologów, antropologów, kulturoznawców, socjologów, literaturoznawców, psychologów) z kraju i z zagranicy.

Konferencji towarzyszyć będzie dyskusja ekspercka zatytułowana ,,Borykając się’’ z wolnością. Przemiany ekonomiczne, społeczne i mentalnościowe we Wrocławiu w okresie transformacji ustrojowej 1980-2016.

Serdecznie Zapraszamy!

Program

PROGRAM-KONFERENCJI.Miasto.w.procesie.przemian.w.czasach.nowożytnych.cz.1

PROGRAM-KONFERENCJI.Miasto.w.procesie.przemian.od.1918.do.dziś.cz.2