Lato w Dzielnicy Czterech

Lato w Dzielnicy Czterech Wyznań

Zapraszamy na zajęcia z edukacji międzykulturowej i międzywyznaniowej dla dzieci w wieku 7-12 lat. W ramach LATA w DZIELNICY przygotowaliśmy szereg spotkań z przedstawicielami Czterech Wyznań.  Warsztatów z zakresu poznania zasad religii, tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, odrębności kulturowej, zasad zachowania się w świątyniach różnych wyznań, znaczenia ikon, tory i innego wyposażenia świątyń..

Zajęcia prowadzone będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
10:00-13:00

Terminy turnusów:

I turnus 2.07 – 06.07
II turnus 6.08 – 10.08

Warsztaty są całkowicie bezpłatne!

Ilość miejsc ograniczona!

Zapisy i szczegółowych informacje udziela

Justyna Kańczukowska, tel. 501 472 808
warsztaty.dzieciaki@gmail.com

 

Dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego