Pogrążeni w głębokim smutku spowodowanym tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, łączymy się w modlitwie

Pogrążeni w głębokim smutku spowodowanym tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, łączymy się w modlitwie:

Boże nasz,

Stwórco wszystkiego co żyje, spraw aby ludzie wszystkich narodowości, wyznań oraz różnych grup społecznych odrzucili wszelką nienawiść i wzajemne uprzedzenia oraz by byli złączeni szczerą harmonią.

Prosimy Cię, naucz nas porozumiewać się w duchu wzajemnego szacunku i miłości, a także utwierdzaj nas w tym postępowaniu.

Panie!

Prosimy. Otwórz nasze oczy na Twoje Słowo, które uczy, że trzeba rozmawiać w duchu otwartości, także na zdanie odmienne od naszego, byśmy odrzucili to, co dzieli i znajdowali to, co łączy!

Naucz nas, o Najświętszy, używać słów, które nie zabijają bliźniego!

Prosimy Cię za tych, którzy jeszcze  nie dostrzegają Ciebie i Twojej mądrości i miłości, albo rozumieją je opacznie.

Pokaż im swoją ścieżkę – dobra, szacunku i miłości do wszystkich i wszystkiego, co żyje!

Amen!