Program „Edukacja w Miejscach Pamięci – ścieżki kulturowe” będzie kontynuowany w 2015 roku

„Edukacja w Miejscach Pamięci – ścieżki kulturowe” to program dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych realizowany przy wsparciu finansowym i merytorycznym Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie już od najmłodszych lat poznają najistotniejsze elementy naszej tożsamości narodowej i historycznej oraz zdobywają wiedzę na temat szczególnie znaczących miejsc na mapie Polski (licealiści odwiedzają np. dawny obóz koncentracyjny w Auschwitz). Program stawia sobie za zadanie uwrażliwienie młodych ludzi na problemy innych wyznań czy kultur, oferując lekcję tolerancji i szacunku.

Uczniowie klas piątych szkół podstawowych realizują program „Edukacja w Miejscach Pamięci –ścieżki kulturowe” na terenie Wrocławia. Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” jest jedną z dwóch wrocławskich instytucji, która opracowała projekt wpisujący się w założenia programowe i organizuje – cieszące się dużym powodzeniem i zbierające entuzjastyczne oceny ze strony nauczycieli – warsztaty w czterech świątyniach znajdujących się w Dzielnicy. To tu, odwiedzając synagogę, kościół ewangelicki, katolicki i prawosławną cerkiew, dzieci często po raz pierwszy stykają się z religijną różnorodnością, poznają obrządek wyznań innych niż ich własne, a przede wszystkim uczą się okazywania szacunku dla inności, nie tylko tej determinowanej przez religię.

a1_maly

a2_maly

W piątek, 16 stycznia, w Klasztorze Ojców Paulinów przy ul. Antoniego odbyło się spotkanie podsumowujące zeszłoroczną – bardzo udaną i chwaloną – edycję projektu realizowaną przez Fundację. W spotkaniu wzięli udział: Ewa Skrzywanek z  Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;  Izabela Wójcik z Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia; Stanisław Rybarczyk, przewodniczący zarządu Fundacji; dr Joanna Lisek z Uniwersytetu Wrocławskiego, ktordynator merytoryczny projektu; Anita Zaręba, koordynator  projektu, oraz przewodnicy prowadzący zajęcia w poszczególnych obiektach sakralnych i na terenie Dzielnicy.

Od kwietnia do grudnia 2014 roku (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych) edukacyjną wycieczkę po Dzielnicy odbyło 131 klas z 49 wrocławskich szkół, w sumie ponad trzy tysiące uczniów klas piątych. Podczas tych wyjątkowych lekcji  uczniowie zapoznali się z obrzędami i zwyczajami czterech wyznań, budową świątyń, tajnikami poszczególnych religii oraz ze specyfiką kultury mniejszości narodowych obecnych w Dzielnicy. Jak podkreśla Stanisław Rybarczyk, zetknęli się oni z ludźmi autentycznie wierzącymi, którzy byli w stanie udzielić odpowiedzi na każde zadane pytanie i przekazać wiedzę o swojej religii, mając jednocześnie na uwadze najważniejsze – pokazanie, że każda religia i każdy jej wyznawca zasługuje na szacunek. Fundacja, przystępując do realizacji projektu postawiła sobie za zadanie kształtowanie postaw młodych ludzi i takie założenie, z dobrym skutkiem, realizuje.

Mamy nadzieję, że w 2015 roku uczniów, którzy odwiedzą Dzielnicę będzie jeszcze więcej.

Informujemy, że termin składania wniosków na zajęcia edukacyjne realizowane w roku szkolym 2014/2015, w miesiącach luty – czerwiec, upływa 5 lutego 2015. Nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i na stronie Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” . Można kontaktować się również bezpośrednio z koordynatorką programu Anitą Zarębą pod adresem: szkoly.dzielnica@gmail.com.