Salon Wzajemnego Szacunku 6 kwietnia 2022 r.

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do Salonu Wzajemnego Szacunku, który odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. o godz. 19:00 w sali parafialnej przy kościele ewangelickim Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29.
Gościem salonu będzie Anna Oryńska, która wygłosi wykład zatytułowany “Józef Wybicki we Wrocławiu’.
Anna Oryńska, była nauczycielka akademicka (Uniwersytet Wrocławski) oraz polonistka i historyczka we wrocławskich szkołach, współzałożycielka pierwszych niepublicznych szkół we Wrocławiu. Wieloletnia przewodniczka turystyczna po Wrocławiu i Dolnym Śląsku, autorka opracowań nowych tras tematycznych, popularyzatorka wiedzy o mieście i regionie, inicjatorka i współorganizatorka wielu imprez turystycznych. Wieloletnia prezeska i członkini Zarządu Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK.

W roku 2022 obchodzimy dwusetną rocznicę śmierci Józefa Wybickiego (1747-1822), pisarza i polityka oraz twórcy polskiego hymnu narodowego. Z tej okazji sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 rokiem Józefa Wybickiego.
Salon poprowadzi Janusz Witt

Wstęp wolny

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).