Shana Tova

Rosz Haszana

O zachodzie słońca w niedzielę 09 września rozpocznie się w kalendarzu żydowskim nowy rok – 5779. Społeczność żydowska w Izraelu, Polsce i na całym świecie spotka się tego wieczoru na tradycyjnym noworocznym posiłku.

Fragmenty modlitwy noworocznej:

        “(…) Pamiętaj nas, Wiekuisty, Boże nasz, w dniu tym, ku dobremu i obdarz nas w nim błogosławieństwem i dopomóż nam w nim do życia. A słowem zbawienia i miłosierdzia osłoń nas i bądź nam łaskawym i zmiłuj się nad nami i zbaw nas, gdyż do Ciebie zwrócone są oczy nasze, gdyż Bogiem, Królem najlitościwszym i najmiłosierniejszym jesteś Ty (…) Boże nasz i Boże praojców naszych, króluj nad całym światem w chwale Twej i wznieś się nad całą ziemię w wspaniałości Twej i zajaśnij w blasku wzniosłej potęgi Twej nad wszystkimi mieszkańcami wszechświata, ziemi Twej, i niech pozna każde stworzenie, że Ty stworzyłeś je (…) i niech głosi wszystko, co ma duszę w tchnieniu swoim: Wiekuisty, Bóg Izraela, jest Królem, a królowanie Jego wszystkim rządzi.”

 

Zarząd Rada Fundatorów i współpracownicy Fundacji
życzą spokojnego i inspirującego
Nowego Roku Rosz Haszana