Program „Edukacja w Miejscach Pamięci – ścieżki kulturowe” będzie kontynuowany w 2015 roku

„Edukacja w Miejscach Pamięci – ścieżki kulturowe” to program dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych realizowany przy wsparciu finansowym i merytorycznym Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie już od najmłodszych lat poznają najistotniejsze elementy naszej tożsamości narodowej i historycznej oraz zdobywają wiedzę na temat szczególnie znaczących miejsc na mapie Polski (licealiści odwiedzają np. dawny obóz koncentracyjny w Auschwitz). Program stawia sobie za zadanie uwrażliwienie młodych ludzi na problemy innych wyznań czy kultur, oferując lekcję tolerancji i szacunku.

Uczniowie klas piątych szkół podstawowych realizują program „Edukacja w Miejscach Pamięci –ścieżki kulturowe” na terenie Wrocławia. Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” jest jedną z dwóch wrocławskich instytucji, która opracowała projekt wpisujący się w założenia programowe i organizuje – cieszące się dużym powodzeniem i zbierające entuzjastyczne oceny ze strony nauczycieli – warsztaty w czterech świątyniach znajdujących się w Dzielnicy. To tu, odwiedzając synagogę, kościół ewangelicki, katolicki i prawosławną cerkiew, dzieci często po raz pierwszy stykają się z religijną różnorodnością, poznają obrządek wyznań innych niż ich własne, a przede wszystkim uczą się okazywania szacunku dla inności, nie tylko tej determinowanej przez religię.

Czytaj dalejProgram „Edukacja w Miejscach Pamięci – ścieżki kulturowe” będzie kontynuowany w 2015 roku