Komentarz judaistyczny – szabat 27.02.2015

10934042_861712840567946_3000488786059924837_n

Rabin Tyson Herberger na szabat 27 lutego

Czy szata czyni człowieka? Komentarz do Parszy Tecawe (Szemot/Wyjścia27:20 – 30:10)

W parszy na ten tydzień odnajdujemy ciekawy paradoks. Skupia się ona w dużej mierze na opisie Miszkanu, świątyni, która została zbudowana na pustyni. Zaskakująco dużo miejsca poświęcono w niej jednak na szczegółowe przedstawienie stroju Najwyższego Kapłana.

Modę i ubrania traktujemy z reguły jako coś błahego i materialistycznego.

Zbudowana przez Izraelitów Świątynia a wcześniej Miszkan były przejawem największej duchowości i pobożności.

Dlaczego więc tak dużo uwagi zostało poświęcone detalom?

Czytaj dalej

Komentarz judaistyczny – szabat 20.02.2015

10934042_861712840567946_3000488786059924837_n

Sara Korzonkowska na szabat 20 lutego

Parsza Truma opisując, w jaki sposób zbudowana została świątynia, uczy nas też jak zbudować swój duchowy miszkan.
Fizyczny świat jest pełen zagrożeń dla świata duchowości. Świat, w którym żyjemy jest skoncentrowany na zmysłach. Jest wrogi temu, co nie przynosi wymiernej korzyści materialnej. Zbudowanie naszej duchowości, naszej wewnętrznej świątyni jest szczególnym wyzwaniem.

Czytaj dalej

Komentarz judaistyczny – szabat 13.02.2015

żydowski_ogólny

Jerzy Kichler na szabat 13 lutego

Czytanie z Tory (Pięcioksięgu Mojżesza) na bieżący tydzień zawiera jeden z najbardziej kontrowersyjnych opisów w historii ludu Izraela. Jeśli uważnie przeczytamy rozdział 24 Księgi Wyjścia, interpretacja tekstu wydaje się trudna. W wierszu  17 czytamy: „.. i wstąpił na górę i był Mojżesz na górze (Synaj)”. Ale dużo wcześniej w wierszu 7 (czyli jeszcze przed wejściem Mojżesza na Górę Synaj w celu otrzymania Tory) zadziwia nas tekst „naase weniszmati”. Lud Izraela powiedział:  „uczynimy” (hebr. naase) – będziemy wykonywalimicwot, przykazania, a zaraz : „będziemy słuchali” (hebr. niszma); inaczej – „będziemy studiowali treść micwot” ( micwa (liczba mnoga – micwot) to jedno z 613 przykazań wypływających bezpośrednio z Tory, których wypełnianie  jest miłe Bogu).

Czytaj dalej

Komentarz judaistyczny – szabat 6.02.2015

żydowski_rabin

Rabin Tyson Herberger na szabat 6 lutego

Parsza Jetro (Szemot/Księga Wyjścia18:1 – 20:23)

Pośród wielu perypetii, których Izraelici doświadczają podczas wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, ta, o której czytamy w parszy na ten tydzień, jest niewątpliwie najważniejsza. Jest to moment, w którym Haszem daje 10 przykazań.

Fragment ten jest przyczynkiem do dyskusji na wiele tematów: o tym jak judaizm traktuje przykazania jako nadane tylko Żydom (podczas gdy nie-Żydzi otrzymali od B-ga 7 przykazań noachickich), czym te przykazania różnią się od dziesięciu z Księgi Dwarim/Powtórzonego Prawa, o tym jak pozornie duża liczba przykazań została zredukowana do zaledwie dziesięciu (tradycja judaistyczna i chrześcijańska różnią się pod tym względem) i innych.

Czytaj dalej

Komentarz judaistyczny – szabat 23.01.2015

żydowski_rabin

W tym tygodniu czytamy parszę Bo (Księga Wyjścia 10:1 –13:16)

Żydzi szykują się do opuszczenia niewoli egipskiej i wkrótce mają odzyskać wolność. Jako nowy naród otrzymują pierwsze przykazanie ustanowienia kalendarza. Księga Wyjścia 12:2 mówi: „miesiąc ten, będzie wam początkiem miesięcy; pierwszym on dla was z miesięcy roku!” (wg tłumaczenia Izaaka Cylkowa).

Czytaj dalej

Komentarz judaistyczny – szabat 16.01.2015

żydowski_ogólny

W tym tygodniu czytamy o misji wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu przez Mojżesza.

W wersecie 6, wierszu 6 czytamy, jak Bóg powiedział do Mojżesza (wg tłumaczenia Biblii Internetowej):

 „Powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan! Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary”.

Według wielkiego cadyka Icchaka Meira Rothenberga Alterza z Góry Kalwarii, założyciela „ger chasidim” , żyjącego w pierwszej połowie XIX wieku, hebrajskie słowo „siwlot” oznacza w tym przypadku nie tylko „uwolnię”, ale także „tolerancję”. Czyli ten werset możemy czytać: „i uwolnię was od tolerancji wobec Egiptu”.

Czytaj dalej