Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy wszystkim naszym Przyjaciołom, Znajomym, Współpracownikom oraz wszystkim, którzy uczestniczą w naszych projektach przesyłamy życzenia radosnych, błogosławionych dni.

Niech będą pełne blasku, pokoju i wszelkiej nadziei, a w naszych sercach, domach i rodzinach gości szczęście i pogoda.

Zarząd i Rada Fundatorów Fundacji “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”