Warsztaty dialogu

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” we współpracy z parafiami i gminą żydowską, które współtworzą Dzielnicę Wzajemnego Szacunku” prowadzą warsztaty dla społeczności z Dolnego Śląska i całej Polski. Podczas spotkania uczestnicy zwiedzają cztery świątynie (prawosławną, protestancką, katolicką, żydowską), a także spotykają się z przedstawicielami poszczególnych wyznań, którzy zapoznają ich z obrzędami i zwyczajami swoich wyznań, budową świątyń, tajnikami religii, specyfiką mniejszości narodowych.

Jak wygląda żydowska modlitwa? Dlaczego mężczyźni w religii judaistycznej powinni się modlić 3 razy dziennie a kobiety mogą tylko 1 raz? Kto wybiera proboszcza parafii kościoła ewangelickiego? Czy kobiety mogą pełnić w Polsce funkcję pastora? Na czym polegały chrześcijańskie zakony pustelnicze? Jak się robi ikony? Dlaczego w cerkwi jest tyle małych świec? W trakcie wycieczki znajdziecie odpowiedzi na te oraz inne pytania, będziecie mieli także okazję, może pierwszy raz w życiu, odwiedzić cerkiew, synagogę….

Spotkania skierowane są do dzieci ze szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich, studentów jak i seniorów. Wycieczki dla grup szkolnych organizowane są 4 razy miesięcznie, w miesiącach nauki szkolnej. Warsztaty dla seniorów natomiast odbywają się raz w miesiącu przez cały rok. Grupa wraz z opiekunami może liczyć maksymalnie 30 osób. Spotkanie trwa ok. 4 godzin.

Kontakt: Anita Zaręba (anitazareba@gmail.com)

Poza WARSZTATAMI DIALOGU parafie oraz gmina żydowska prowadzą całoroczne wycieczki edukacyjne po świątyniach Dzielnicy dla szkół, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i liczebności grupy.