Zmarł kardynał Henryk Gulbinowicz

zdj. Maciej Rajfur /Gość Niedzielny

Litościwy i łaskawy jest Pan,
wielce cierpliwy i wielce miłosierny.
Pan jest dobry dla wszystkich i lituje się nad wszystkimi swymi dziełami.

Ps. 145 (144),8-9;

Ze smutkiem i żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, inicjatora, współzałożyciela i patrona Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu oraz naszej Fundacji. Śmierć przecięła Jego życie doczesne, które w dużej mierze poświęcił poszukiwaniu porozumienia i autentycznej współpracy pomiędzy wyznawcami czterech konfesji we Wrocławiu, skupionych wokół świątyń przy ulicach św. Mikołaja, św. Antoniego, Kazimierza Wielkiego i Włodkowica. Prawosławnej, luterańskiej, katolickiej i synagogi żydowskiej. To głównie Jego wsparcie sprawiło, że razem ze śp. abp. Jeremiaszem, prawosławnym ordynariuszem wrocławskim i szczecińskim oraz z bp. Ryszardem Boguszem, luterańskim ordynariuszem wrocławskimi, Jerzym Kichlerem z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej – inicjatorem idei wzajemnego szacunku, objęli patronat nad zbliżeniem do siebie tych czterech wrocławskich wspólnot religijnych. To właśnie dzięki nim możemy w tym roku świętować XXV rocznicę powstania Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań i XV rocznicę założenia naszej Fundacji. Na rocznicowej wystawie, którą mogli oglądać mieszkańcy w sercu naszego miasta przedstawiliśmy wybrane działania, dzięki którym idea wzajemnego szacunku mieszkańców różnych wyznań i kultur we Wrocławiu stała się oczywistością. Przypomnieliśmy w niej także o znaczącym wkładzie śp. ks. kard. Henryka Gulbinowicza w to dzieło, będące efektem Jego stałej troski i wsparcia, a które powierzył później swoim następcom ks. abp. Marianowi Gołębiewskiemu i ks. abp. Józefowi Kupnemu.

Decyzje, które nadeszły w ostatnich dniach z Watykanu, względem osoby śp. ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, chociaż kładą się cieniem na Jego życiu i pamięci, to nam, spadkobiercom Jego Dzieła w żadnym razie nie pozwalają pominąć lub puścić w niepamięć uczynionego przez niego dobra, wsparcia, życzliwości i szacunku, jakie zawsze miał dla prawosławnych, ewangelików czy żydów – tu, we Wrocławiu, „Mieście Spotkań”.

Wielowyznaniowa Wspólnota Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, odwołując się do słów Księgi Mądrości, wyraża głębokie przekonanie, że Bóg wybacza ludziom winy, jakie popełnili w swoim życiu i „… okazuje On łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy Jego głosu …” (Dn 9,9 n.). Wierzymy także, że Bóg będzie Sprawiedliwy, kiedy oceni owoce pracy śp. ks. kardynała Henryka we wrocławskiej Dzielnicy. Będziemy zatem modlić się za Jego duszę w czterech Tradycjach, ufając, że „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4 n.).

Zarząd, Rada Fundatorów Fundacji Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań oraz Społeczność Dzielnicy