Zmarł ks. mitrat Eugeniusz Cebulski

foto: AC

14 czerwca 2021 roku odszedł do Pana ks. mitrat Eugeniusz Cebulski, założyciel i wieloletni proboszcz prawosławnej parafii śww. Cyryla i Metodego na Piasku we Wrocławiu. Zasłużony kapłan, ojciec duchowy kilku pokoleń prawosławnych na Dolnym Śląsku, założyciel parafii św. Archanioła Michała w Sokołowsku, a także inicjator powołania tam Prawosławnego Domu Wielkiej Księżnej Św. Męczennicy Elżbiety Fiodorownej, ponadto krzewiciel kultury prawosławnej, tropiciel śladów misji cyrylometodiańskiej na Dolnym Śląsku i propagator dialogu ekumenicznego.

Ks. mitrat Eugeniusz Cebulski był bardzo blisko związany z Dzielnicą Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu, od samego początku jej powstania, a następnie, od stycznia 2005 roku, aktywnie współpracował z naszą Fundacją. Doskonale pamiętamy Jego prelekcje o istocie prawosławia w ramach Salonu Dzielnicy czy Jego udział w debatach w ramach paneli „Droga ku tolerancji”.

Całkiem niedawno, bo 3 marca 2019 r., obchodziliśmy uroczyście przeszło pięćdziesięciolecie posługi kapłańskiej oraz osiemdziesięciolecie urodzin tego zasłużonego kapłana.

Życie o. Eugeniusza Cebulskiego stało się źródłem inspiracji nie tylko dla społeczności naszej Dzielnicy, ale także dla świata, historyków i ludzi nauki na tych terenach. Służył On pomocą przy wielu publikacjach naukowych i popularnonaukowych, dotyczących prawosławia na Dolnym Śląsku.

Służbę wparafii prawosławnej na wrocławskim Piasku rozpoczął w 1971 roku. XVII-wieczny kościół św. Anny, przeznaczony na cerkiew, dzięki usilnym staraniom śp. metropolity Bazylego (Doroszkiewicza), znajdował się wówczas w opłakanym stanie. Dzięki inicjatywom i ofiarnej pracy niewielkiej grupy parafian, ks. Cebulski zdołał nie tylko przywrócić świetność tej świątyni, ale stała się ona ważnym miejscem nie tylko na wyznaniowej, lecz także turystycznej mapie Wrocławia.

Ks. Eugeniusz był niezwykle aktywnym kapłanem. Nabożeństwa prawosławne, odprawiane w języku polskim z Jego inicjatywy, stały się wzorem do naśladowania przez wiele parafii w Polsce. Jego wkład w przekłady modlitw z języka starocerkiewnosłowiańskiego na język polski jest dziś niekwestionowany. Przygarniał On do swojej parafii nie tylko prawosławnych mieszkańców Wrocławia i okolic, ale także wielu mieszkających na Dolnym Śląsku: Greków, Bułgarów, Gruzinów, Ukraińców i innych. Dzięki niemu zyskali oninie tylkomożliwość uczestnictwa w Świętej Liturgii, ale też traktowali ks. Cebulskiego jako swojego ojca duchowego.

Przeżywanie śmierci w tradycji prawosławnej, jak pisze abp. prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, dotyczy zarówno zmarłego, jak i jego wspólnoty, z którą żył. Śmierć jest postrzegana jako odejście człowieka do wieczności, ale przecież dotyczy także jego najbliższych. Wierząc w Boże Miłosierdzie i powołanie człowieka do wiecznej kontemplacji Najwyższego, pozostajemy z głębokim szacunkiem i wdzięcznością dla Jego dokonań we Wrocławiu Mieście Spotkań. Zwłaszcza za krzewienie idei szacunku międzywyznaniowego.

W imieniu całej społeczności Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań kierujemy także najszczersze słowa smutku i współczucia matuszce Arlecie Cebulskiej oraz Jego dzieciom ks. prot. Grzegorzowi Cebulskiemu oraz córce Magdalenie wraz z Rodzinami.

WiecznajaPamiat!

ВечнаяЕмуПамять!

Społeczność Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Przypisy:

  1. A. Rydzanicz, Aby młodych zafascynować Bogiem…, „Przegląd Prawosławny” 2019 Nr 4 (406)
  2. Abp. Jerzy Pańkowski, Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym, Wyd. Naukowe ChAT, Warszawa 2018
  3. Fot.: http://cerkiewpiaski.wroclaw.pl/?page_id=11