Dla nauczycieli

Drogi Nauczycielu,
cieszymy się, że już niedługo wraz z uczniami będziesz naszym gościem w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Chcieliśmy Pana/Panią zachęcić do zapoznania się z założeniami oferowanych zajęć i skorzystania z materiałów, które mogą być pomocne w przygotowaniu młodzieży do wizyty w Dzielnicy i spotkań z przedstawicielami czterech wyznań: judaizmu, katolicyzmu, ewangelicyzmu oraz prawosławia.

Istotą wizyty uczniów w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, poza zwiedzaniem obiektu i poznawaniem wielokulturowej historii Wrocławia, jest spotkanie z przedstawicielami społeczności luterańskiej, prawosławnej, żydowskiej i katolickiej. Żaden przewodnik opowiadający o religiach, tradycjach i zwyczajach nie zastąpi spotkania z „realnymi wyznawcami” danej wiary, ludźmi, dla których stanowi to sens życia duchowego. Jest to niezwykle ważne, ponieważ kluczowe w edukacji na rzecz tolerancji jest kształtowanie szacunku nie tyle do abstrakcyjnie pojętych wyznań, religii, ale do ludzi je reprezentujących i znajdujących się w realnych przestrzeniach charakterystycznych dla poszczególnych konfesji.

Wizyta klasy w Dzielnicy obejmuje trzygodzinny program, w ramach którego uczniowie pod przewodnictwem koordynatora:

 • odwiedzają cztery obiekty sakralne: kościół ewangelicko-augsburski Opatrzności Bożej, kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego z Padwy, cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy oraz Synagogę pod Białym Bocianem,
 • spotykają się z przedstawicielami judaizmu, katolicyzmu, ewangelicyzmu i prawosławia, którzy opowiadają uczniom o: głównych założeniach reprezentowanej tożsamości religijnej, charakterystycznych wyznacznikach przestrzeni sakralnej danego wyznania, elementach stroju duchownych, znaczeniu danego wyznania w dziedzictwie kulturowym Wrocławia,
 • zapoznają się z historią, dokonaniami Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, współpracą w jej obrębie oraz dialogiem międzyreligijnym i międzywyznaniowym.

Wszystkie odwiedzane obiekty stanowią cenne zabytki architektoniczne Wrocławia.
Zajęcia zorganizowane są w oparciu o obiekty sakralne znajdujące się w Dzielnicy i ich wyposażenie, zaś uczniowie otrzymują specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne:

 • folder, który dziecko zabiera ze sobą,
 • zalaminowane materiały w każdym z obiektów (do użytku na miejscu),
 • pieczątki z symbolami czterech wyznań, które dziecko zbiera w folderze w czasie odwiedzania kolejnych obiektów.

Po zrealizowaniu programu uczniowie:

 • rozpoznają elementy wiedzy o trzech wyznaniach chrześcijańskich: luteranizmie, katolicyzmie, prawosławiu oraz o religii żydowskiej – judaizmie,
 • rozpoznają charakterystyczne elementy związane ze sprawowaniem obrzędów religijnych w obrębie tych czterech wyznań,
 • potrafią właściwie zachowywać się w każdej z czterech świątyń Dzielnicy / wiedzą o wymogach odnośnie stroju i rozumieją je,
 • poznają przedstawicieli czterech wyznań,
 • właściwie interpretują pojęcia „szacunek” i „tolerancja” w kontaktach międzywyznaniowych i międzykulturowych,
 • potrafią wskazać podstawowe elementy łączące te wyznania, wiedzą też o istniejących różnicach,
 • poznają cenne zabytki Wrocławia – potrafią wskazać na elementy architektoniczne charakterystyczne dla gotyku, baroku i neoklasycyzmu,
 • rozumieją pojęcie wielokulturowości w historii i współczesności Wrocławia.


Jak się przygotować?

Proponujemy zapoznać się z prezentacją o Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”  oraz odwiedzić następujące strony internetowe:


Prosimy o przygotowanie uczniów do wizyty w Dzielnicy poprzez zwrócenie im uwagi na:

 • właściwy strój (unikamy roznegliżowania, czyli np. nie nakładamy krótkich spodni; jesteśmy przygotowani na wypadek deszczu),
 • niespożywanie żadnych posiłków w czasie pobytu w odwiedzanych obiektach,
 • wyłączenie telefonów na czas trwania całego programu,
 • możliwość zadawania pytań przedstawicielom czterech wyznań,
 • okazję do wzięcia udziału w konkursie – „Poznałem/am Dzielnicę Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”. (Po zakończonym spotkaniu uczniowie w domu piszą sprawozdanie lub opis zwiedzania Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań - najlepsze prace nauczyciel przesyła do Fundacji; tu pod koniec roku szkolnego wybierane są najwartościowsze prace, ich autorzy otrzymują nagrodę wręczoną przez przedstawiciela Zarządu Fundacji, a teksty zostaną zamieszczone na stronie Fundacji.

Do zobaczenia w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku!
Anita Zaręba

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl