Konkurs

Regulamin konkursu „Poznałem/-am Dzielnicę Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów, którzy uczestniczyli w programie „Edukacja w miejscach pamięci - ścieżki kulturowe”.

3. Praca przesłana na konkurs może mieć formę: reportażu, opowiadania, komiksu, sprawozdania, recenzji, wywiadu.

4. Do pracy można dołączyć: zdjęcia, rysunki, grafiki komputerowe, animacje, z zastrzeżeniem, że są one wykonane samodzielnie przez ucznia.

5. Do pracy należy dołączyć następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, numer i adres szkoły, datę zwiedzania Dzielnicy; adres mailowy, na który wysłane będzie powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

6. Prace na konkurs wysyła szkoła, dokonując najpierw wyboru najlepszych.

7. Pracę można wysłać drogą mailową na adres: szkoly.dzielnica@gmail.com lub listownie na adres: Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ul. Kazimierza Wielkiego 29, 50-077 Wrocław.

8. Termin nadsyłania prac: 25 września 2014, ogłoszenie wyników - 30 września 2014.

9. O miejscu i terminie wręczania nagród powiadomimy mailowo, informacja będzie również zamieszczona na naszej stronie internetowej www.fundacja4wyznan.pl.

10. Najlepsze prace będą opublikowane na stronie Fundacji, zgłoszenie pracy do udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację.

Zapraszamy do udziału!

Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań", 50-077 Wrocław, Kazimierza Wielkiego 29

mail: biuro@fundacja4wyznan.pl