Salon

Salony Wzajemnego Szacunku to wydarzenia skierowane dla młodzieży i dorosłych. Na każde spotkanie zaproszone są wybitne autorytety, przedstawiciele różnych kultur, mniejszości narodowych, profesorowie, duchowni i artyści. Tematy spotkań nawiązują do idei dialogu międzykulturowego, poruszają kwestie społeczne i kulturowe, poświęcone są problematyce związanej z kulturami poszczególnych wyznań i/lub mniejszości narodowych.

Dodaj komentarz