Salon Wzajemnego Szacunku

Po przerwie wracamy do tradycyjnej formuły spotkań w ramach Salonu Wzajemnego Szacunku w Dzielnicy Czterech Wyznań.

Zapraszamy serdecznie we czwartek 30 września o 19:00 do Sali Świętej Rodziny przy parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja ul. św. Antoniego 30. Gościem Salonu będzie paulin z wrocławskiego klasztoru, ojciec Marcin Wirkowski OSPPE. Wygłosi wykład „W obronie godności – moje doświadczenie apostolskie na Ukrainie”. O. Marcin Wirkowski jest znawcą m. in. tradycji żydowskiej, w tym chasydyzmu i frankizmu.

Swoją posługę duszpasterską pełnił dwukrotnie na Ukrainie, gdzie w sumie spędził osiem lat. Przez sześć lat był także przełożonym i proboszczem na Łotwie. Przez pięć lat z zamiłowania studiował język hebrajski, a Torę jako część Tanachu – Świętej Biblii – zgłębia regularnie do dzisiaj.

Czwartkowy Salon poprowadzi Stanisław Rybarczyk.

Zmarł ks. mitrat Eugeniusz Cebulski

foto: AC

14 czerwca 2021 roku odszedł do Pana ks. mitrat Eugeniusz Cebulski, założyciel i wieloletni proboszcz prawosławnej parafii śww. Cyryla i Metodego na Piasku we Wrocławiu. Zasłużony kapłan, ojciec duchowy kilku pokoleń prawosławnych na Dolnym Śląsku, założyciel parafii św. Archanioła Michała w Sokołowsku, a także inicjator powołania tam Prawosławnego Domu Wielkiej Księżnej Św. Męczennicy Elżbiety Fiodorownej, ponadto krzewiciel kultury prawosławnej, tropiciel śladów misji cyrylometodiańskiej na Dolnym Śląsku i propagator dialogu ekumenicznego.

Ks. mitrat Eugeniusz Cebulski był bardzo blisko związany z Dzielnicą Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu, od samego początku jej powstania, a następnie, od stycznia 2005 roku, aktywnie współpracował z naszą Fundacją. Doskonale pamiętamy Jego prelekcje o istocie prawosławia w ramach Salonu Dzielnicy czy Jego udział w debatach w ramach paneli „Droga ku tolerancji”.

Całkiem niedawno, bo 3 marca 2019 r., obchodziliśmy uroczyście przeszło pięćdziesięciolecie posługi kapłańskiej oraz osiemdziesięciolecie urodzin tego zasłużonego kapłana.

Życie o. Eugeniusza Cebulskiego stało się źródłem inspiracji nie tylko dla społeczności naszej Dzielnicy, ale także dla świata, historyków i ludzi nauki na tych terenach. Służył On pomocą przy wielu publikacjach naukowych i popularnonaukowych, dotyczących prawosławia na Dolnym Śląsku.

Służbę wparafii prawosławnej na wrocławskim Piasku rozpoczął w 1971 roku. XVII-wieczny kościół św. Anny, przeznaczony na cerkiew, dzięki usilnym staraniom śp. metropolity Bazylego (Doroszkiewicza), znajdował się wówczas w opłakanym stanie. Dzięki inicjatywom i ofiarnej pracy niewielkiej grupy parafian, ks. Cebulski zdołał nie tylko przywrócić świetność tej świątyni, ale stała się ona ważnym miejscem nie tylko na wyznaniowej, lecz także turystycznej mapie Wrocławia.

Ks. Eugeniusz był niezwykle aktywnym kapłanem. Nabożeństwa prawosławne, odprawiane w języku polskim z Jego inicjatywy, stały się wzorem do naśladowania przez wiele parafii w Polsce. Jego wkład w przekłady modlitw z języka starocerkiewnosłowiańskiego na język polski jest dziś niekwestionowany. Przygarniał On do swojej parafii nie tylko prawosławnych mieszkańców Wrocławia i okolic, ale także wielu mieszkających na Dolnym Śląsku: Greków, Bułgarów, Gruzinów, Ukraińców i innych. Dzięki niemu zyskali oninie tylkomożliwość uczestnictwa w Świętej Liturgii, ale też traktowali ks. Cebulskiego jako swojego ojca duchowego.

Przeżywanie śmierci w tradycji prawosławnej, jak pisze abp. prof. dr hab. Jerzy Pańkowski, dotyczy zarówno zmarłego, jak i jego wspólnoty, z którą żył. Śmierć jest postrzegana jako odejście człowieka do wieczności, ale przecież dotyczy także jego najbliższych. Wierząc w Boże Miłosierdzie i powołanie człowieka do wiecznej kontemplacji Najwyższego, pozostajemy z głębokim szacunkiem i wdzięcznością dla Jego dokonań we Wrocławiu Mieście Spotkań. Zwłaszcza za krzewienie idei szacunku międzywyznaniowego.

W imieniu całej społeczności Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań kierujemy także najszczersze słowa smutku i współczucia matuszce Arlecie Cebulskiej oraz Jego dzieciom ks. prot. Grzegorzowi Cebulskiemu oraz córce Magdalenie wraz z Rodzinami.

WiecznajaPamiat!

ВечнаяЕмуПамять!

Społeczność Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań

Przypisy:

  1. A. Rydzanicz, Aby młodych zafascynować Bogiem…, „Przegląd Prawosławny” 2019 Nr 4 (406)
  2. Abp. Jerzy Pańkowski, Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym, Wyd. Naukowe ChAT, Warszawa 2018
  3. Fot.: http://cerkiewpiaski.wroclaw.pl/?page_id=11

Wesołych Świąt i Chanuki

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Chanuki jest doskonałą okazją, aby potwierdzić  niezwykłą łączność, jaka istnieje w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu wśród chrześcijan różnych obrządków i wyznawców judaizmu.  

Tu we Wrocławiu, obok życzeń składanych wiernym w swoich kościołach
i w synagodze, ślemy także świąteczne pozdrowienia sąsiednim wspólnotom w uwielbieniu Jednego Boga i w duchu szacunku dla każdego człowieka.

Życzymy Radosnych, Błogosławionych Świąt oraz spełnienia wszystkich planów w nadchodzącym Nowym Roku 2021

Zarząd Fundacji

„Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”

Salon Wzajemnego Szacunku

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do Salonu Wzajemnego Szacunku 17 grudnia br. godz. 19:00, naszym gościem będzie rabin Stas Wojciechowicz, związany z judaizmem reformowanym, od października 2010 pierwszy rabin Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Ec Chaim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Jerzy Kichler, założyciel i członek Zarządu Fundacji oraz działacz społeczności żydowskiej w Polsce. Tematem naszego spotkania będzie: „Judaizm i państwowość – na przykładzie modlitwy za poszczególny kraj zamieszkania”

Spotkanie odbędzie na Zoomie, po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo możliwość uczestniczenia w wydarzeniu:

https://www.ewst.pl/…/salon-wzajemnego-szacunku…/…

Serdecznie zapraszamy!

“Projekt współfinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia”

Salon Wzajemnego Szacunku

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do Salonu Wzajemnego Szacunku naszym gościem będzie prof. Wojciech Szczerba, polski teolog i filozof klasyczny, profesor nadzwyczajny i rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Spotkanie poprowadzi Jerzy Kichler, założyciel i członek Zarządu Fundacji oraz działacz społeczności żydowskiej w Polsce.

Tematem naszego spotkania będzie: Co jest istotą człowieczeństwa? Czy każdy jest stworzony na obraz Boga?
No i co z tego?

Podczas spotkania poruszymy następujące tematy:
– Człowiek w myśli starożytnej, między Atenami a Jerozolimą.
– Człowiek w tradycji biblijnej – Imago Dei.
– Człowiek dzisiaj. Co to znaczy być człowiekiem w XXI wieku? Jakie są granice człowieczeństwa?


Spotkanie odbędzie na Zoomie, po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo możliwość uczestniczenia w wydarzeniu.

https://www.ewst.pl/…/salon-wzajemnego-szacunku…/

Serdecznie zapraszamy!

“Projekt wspófinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia”

Zmarł kardynał Henryk Gulbinowicz

zdj. Maciej Rajfur /Gość Niedzielny

Litościwy i łaskawy jest Pan,
wielce cierpliwy i wielce miłosierny.
Pan jest dobry dla wszystkich i lituje się nad wszystkimi swymi dziełami.

Ps. 145 (144),8-9;

Ze smutkiem i żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, inicjatora, współzałożyciela i patrona Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu oraz naszej Fundacji. Śmierć przecięła Jego życie doczesne, które w dużej mierze poświęcił poszukiwaniu porozumienia i autentycznej współpracy pomiędzy wyznawcami czterech konfesji we Wrocławiu, skupionych wokół świątyń przy ulicach św. Mikołaja, św. Antoniego, Kazimierza Wielkiego i Włodkowica. Prawosławnej, luterańskiej, katolickiej i synagogi żydowskiej. To głównie Jego wsparcie sprawiło, że razem ze śp. abp. Jeremiaszem, prawosławnym ordynariuszem wrocławskim i szczecińskim oraz z bp. Ryszardem Boguszem, luterańskim ordynariuszem wrocławskimi, Jerzym Kichlerem z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej – inicjatorem idei wzajemnego szacunku, objęli patronat nad zbliżeniem do siebie tych czterech wrocławskich wspólnot religijnych. To właśnie dzięki nim możemy w tym roku świętować XXV rocznicę powstania Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań i XV rocznicę założenia naszej Fundacji. Na rocznicowej wystawie, którą mogli oglądać mieszkańcy w sercu naszego miasta przedstawiliśmy wybrane działania, dzięki którym idea wzajemnego szacunku mieszkańców różnych wyznań i kultur we Wrocławiu stała się oczywistością. Przypomnieliśmy w niej także o znaczącym wkładzie śp. ks. kard. Henryka Gulbinowicza w to dzieło, będące efektem Jego stałej troski i wsparcia, a które powierzył później swoim następcom ks. abp. Marianowi Gołębiewskiemu i ks. abp. Józefowi Kupnemu.

Decyzje, które nadeszły w ostatnich dniach z Watykanu, względem osoby śp. ks. kardynała Henryka Gulbinowicza, chociaż kładą się cieniem na Jego życiu i pamięci, to nam, spadkobiercom Jego Dzieła w żadnym razie nie pozwalają pominąć lub puścić w niepamięć uczynionego przez niego dobra, wsparcia, życzliwości i szacunku, jakie zawsze miał dla prawosławnych, ewangelików czy żydów – tu, we Wrocławiu, „Mieście Spotkań”.

Wielowyznaniowa Wspólnota Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, odwołując się do słów Księgi Mądrości, wyraża głębokie przekonanie, że Bóg wybacza ludziom winy, jakie popełnili w swoim życiu i „… okazuje On łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy Jego głosu …” (Dn 9,9 n.). Wierzymy także, że Bóg będzie Sprawiedliwy, kiedy oceni owoce pracy śp. ks. kardynała Henryka we wrocławskiej Dzielnicy. Będziemy zatem modlić się za Jego duszę w czterech Tradycjach, ufając, że „Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2, 4 n.).

Zarząd, Rada Fundatorów Fundacji Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań oraz Społeczność Dzielnicy

Ruszyły zapisy na warsztaty językowe on-line!

Z przyjemnością ogłaszamy, iż uruchomiliśmy zapisy na warsztaty językowe! W tym roku, w związku z zaistniałą sytuacja przenosimy nasze warsztaty do świata wirtualnego. Na platformie zoom oferujemy możliwość uczestnictwa w trzech cyklach spotkań: języka hebrajskiego, języka jidysz oraz języka cerkiewnosłowiańskiego.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY i wymaga jedynie wcześniejszego zgłoszenia. Aby wziąć udział w wybranym cyklu warsztatów, należy pobrać właściwą kartę zgłoszeniową, wypełnić i odesłać jej zdjęcie lub skan na adres biuro@fundacja4wyznan.pl

 Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Kart zgłoszeniowe do pobrania (decyduje kolejność zgłoszeń)

Panel Dyskusyjny „Droga ku tolerancji” Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań jak miejsce dialogu i współpracy

Szanowni Państwo 

Fundacja Dzielnicy Wzajemnego Szacunku ma zaszczyt zaprosić na panel dyskusyjny „Droga ku tolerancji”, tematem tegorocznego panelu będzie „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań jak miejsce dialogu i współpracy”

Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań to unikatowe miejsce na mapie Wrocławia, a także Polski, gdzie w niewielkiej odległości od siebie położona jest synagoga oraz kościoły: prawosławny, ewangelicko-augsburski i katolicki. 25 lat temu, w 1995 roku, przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, Kościoła prawosławnego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościoła katolickiego zdecydowali, że warto jest podjąć współpracę i podkreślać to, co wszystkich łączy i przyczynia się do wzajemnego poznania.

Podczas panelu przypomnimy, jak powstała Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, w jaki sposób doszło do przełamywania barier, prowadzenia dialogu i współpracy między wyznaniami.

Zastanowimy się, jak wyobrażamy sobie funkcjonowanie Dzielnicy, co udało się osiągnąć, a czego nie, a także jakie znaczenie ma i może mieć Dzielnica jako miejsce budowania dialogu międzywyznaniowego.

Jesteśmy przekonani, że w czasie panującej obecnie pandemii wartości ważne dla Dzielnicy, takie jak wzajemny szacunek, tolerancja, współpraca, miłość bliźniego, mają dziś szczególne znaczenie.

Naszymi gośćmi będą osoby, które tworzyły Dzielnicę i od wielu lat współpracują z Fundacją:

Biskup Ryszard Bogusz (Kościół ewangelicko-augsburski)

Jerzy Kichler (Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu)

Ksiądz Aleksander Konachowicz (Kościół prawosławny)

Stanisław Rybarczyk (Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań)

Ojciec Maksymilian Stępień (Kościół katolicki)

Panel poprowadzi Dariusz Tokarz

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w panelu może wziąć udział 50 osób informujemy również, że panel będzie nagrywany i umieszczony na naszej stronie internetowej w przeciągu tygodnia.  


“Projekt wspófinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia”

Ruszyły zapisy na Warsztaty „Dzieciaki”

Warsztaty „Dzieciaki” to cykl bezpłatnych zajęć z edukacji międzywyznaniowej, podczas których dzieci (w wieku 8-12 lat) mają okazję poznać tradycję wyznania ewangelickiego, katolickiego, prawosławnego i judaizmu. Każde z czterech spotkań koncentruje się na innym wyznaniu. Rozpoczynamy od zwiedzania kościoła lub synagogi z przedstawicielem danego wyznania, następnie dzieci ugruntowują i poszerzają zdobytą wiedzę podczas warsztatów artystycznych.

W tym semestrze będzie nam towarzyszyć symbolika światła. Poznamy tradycję Chanuki oraz nauczymy się tańców łemkowskich.Podczas warsztatów muzyczno-plastycznych odkryjemy kulturę wyznania katolickiego i ewangelickiego. Dzięki zabawom w przyjaznej atmosferze z bliska przyjrzymy się temu, co dotąd pozostawało obce.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

24.10, 14.11, 21.11, 6.12 w godzinach 10:00 – 13:00.

Zgłoszenia (wyłącznie na cały cykl) prosimy zgłaszać  na adres:

warsztaty.dzieciaki@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona.