Panel Dyskusyjny „Droga ku tolerancji”- Religia w obliczu pandemii

Szanowni Państwo,

Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma zaszczyt zaprosić na panel dyskusyjny, którego tematem będzie „Religia w obliczu pandemii”. Wydarzenie odbędzie się 7 grudnia 2021 o godzinie 18:30 w Synagodze Pod Białym Bocianem przy ul. Pawła Włodkowica 7.

Ideą odbywających się co roku spotkań z cyklu „Droga ku tolerancji” jest budowanie przestrzeni do dyskusji o wzajemnym szacunku wyznawców różnych religii, osób należących do różnych kultur i tradycji. Dyskusje panelowe mają formułę otwartą, co oznacza, że zapraszamy na nie do Synagogi Pod Białym Bocianem każdego, komu bliska jest idea wzajemnego szacunku w wielokulturowym Wrocławiu, Polsce, Europie.

W tym roku znakomici paneliści wymienią poglądy i podzielą się swoją wiedzą i spostrzeżeniami na temat tego jak wygląda sytuacja religii w obliczu pandemii koronawirusa, z jaką przyszło się nam zmierzyć w ostatnich latach. Dyskusję poprowadzi prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

Gośćmi tegorocznego panelu będą:

  • Jerzy Kichler – Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu
  • ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz – Kościół Prawosławny
  • o. Marcin Mogielski OP – Klasztor O.O. Dominikanów we Wrocławiu
  • ksiądz radca Marcin Orawski – Kościół Ewangelicko-Augsburski
prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba – absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1994) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996). Studiował też w Amsterdamie (Theological Seminary) i Belgii (Heverlee at Evangelische Theologische Faculteit). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej. Od 2019 roku pracownik naukowy (research associate) Von Hügel Institute Uniwersytetu w Cambridge.
W 2002 roku Wojciech Szczerba został dziekanem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W roku 2006 objął funkcję Rektora uczelni. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma Theologica Vratislaviensia oraz autorem wielu publikacji z zakresu patrologii, tradycji reformacyjnej i ekumenizmu, w tym dwóch książek poświęconych koncepcji uniwersalnego zbawienia w myśli wczesnochrześcijańskiej. Od wielu lat zaangażowany jest w dialog ekumeniczny i międzyreligijny.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych w Polsce (2018).
fot. Michalak GW
Jerzy Kichler – ur 1947 w Krakowie w rodzinie żydowskiej. Działacz społeczności żydowskiej w Polsce, zasłużony dla odbudowy żydowskiego życia religijnego i kulturalnego w Polsce. Był przewodniczącym Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz wrocławskiej Gminy Żydowskiej i inicjatorem odbudowy Synagogi. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań. Był wieloletnim wykładowcą judaizmu na Uniwersytecie Wrocławskim obecnie pracuje w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu jako duchowny i przewodnik turystyczny. Autor wielu artykułów dotyczących tradycji i historii Żydów. Współautor z Tamarą Włodarczyk Przewodnika po żydowskim Wrocławiu (2016), także współautor z Agnieszką Kagankiewicz publikacji Synagoga pod Białym Bocianem, historia odzyskania i odbudowy (2020) . Odznaczony medalami „Zasłużony dla Wrocławia”, „Zasłużony dla Dolnego Śląska” oraz Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Wrocławia.
Ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz prawosławny Dziekan Okręgu Wrocławskiego. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 1980 roku przyjął święcenia diakońskie i jednocześnie został wpisany w skład kleru prawosławnej parafii w Hajnówce, gdzie służył do 1983 roku. W tym samym roku został delegowany do pracy duszpasterskiej przy Katedralnej Parafii Prawosławnej we Wrocławiu. W 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie i pełnił funkcję sekretarza prawosławnej diecezji wrocławsko – szczecińskiej. W styczniu 1993 roku został proboszczem wrocławskiej katedry. Stanowisko to piastował do 2004 roku. W 1996 roku został proboszczem Prawosławnej Parafii Wojskowej we Wrocławiu. Od 1995 roku uczestniczy w pracach Dzielnicy Czterech Świątyń Wzajemnego Szacunku
O. Marcin Mogielski OP – ur. 02.02.1972 r. w Szczecinie. Do zakonu dominikańskiego wstąpił w 1994 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1999. W latach 1999-2002 duszpasterz młodzieży we Wrocławiu. 2002-2009 duszpasterz akademicki w Warszawie, 2009-2016 duszpasterz dorosłych, przeor i proboszcz w Gdańsku. Od 2016 roku we Wrocławiu, odpowiedzialny za Dominikańskie Centrum Wspierania Rodziny “Syntonia”, prowadzi także przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Ksiądz Radca Marcin Orawski – teolog ewangelicki, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu oraz duchowny radca (zastępca biskupa) Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Od początku aktywnie uczestniczył w działaniach Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Współorganizował liczne spotkania, nabożeństwa i modlitwy ekumeniczne. Był jednym z redaktorów Przewodnika po Dzielnicy Czterech Świątyń.
Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Diecezjalnym Wizytatorem Nauczania Kościelnego.
Od roku 2000 pełni funkcję duszpasterza więziennego Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2010 roku z rąk ministra sprawiedliwości otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Salon Wzajemnego Szacunku

Kolejna odsłona Salonu Wzajemnego Szacunku z Anną Czerewacką w roli prelegentki odbędzie się we czwartek 2 grudnia 2021 roku o godzinie 19:00. Temat spotkania będzie następujący: Co zmienia język polski w tradycji nabożeństwa prawosławnego? Rozmowę poprowadzi Andrzej Michaluk.

Anna Czerewacka – z zawodu ekonomistka, pracuje jako analityczka w dużej korporacji branży IT w Warszawie.
W latach 2007-2011 była głównym koordynatorem serwisu internetowego cerkiew.pl, który publikuje informacje o historii i współczesności Cerkwi Prawosławnej w Polsce i na świecie oraz upowszechnia wiedzę o Prawosławiu.

Prelegentka, jest związana z Kaplicą p.w. św. Grzegorza Peradze w Warszawie od momentu jej powstania w 2005 roku. Aktywnie współorganizuje życie parafii prowadząc również jej chór, którym dyryguje podczas nabożeństw.
Wraz z kierowanym przez siebie chórem, brała udział w wielu koncertach muzyki cerkiewnej, promując polskojęzyczne przekłady tekstów cerkiewnych nie tylko z języka cerkiewnosłowiańskiego.
Na potrzeby nabożeństw opracowała muzycznie śpiewy liturgiczne w języku polskim, które zebrała w pokaźny zbiór nut na różne okazje.

Ponadto założyła stronę internetową Kaplicy www.liturgia.cerkiew.pl, dokumentującą różne wydarzenia, coraz liczniejszej, Wspólnoty parafialnej oraz zawierającą bogatą kolekcję wszystkich niezbędnych tłumaczeń tekstów liturgicznych wraz z nutami śpiewu.

Pani Anna Czerewacka jest niezwykle aktywna w promowaniu języka polskiego w życiu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej w Polsce, a także roli laikatu w działalności wspólnot parafialnych.
Brała także udział w wielu konferencjach dotyczących działalności ekumenicznej kościołów w Polsce.

Salon, na który serdecznie zapraszamy, nie jest dla Pani Anny Czerewackiej pierwszym kontaktem z naszą Fundacją – w 2013 roku była panelistką, w Panelu “Droga ku Tolerancji”, pt. “Tolerancja, szacunek czy miłość”.

Spotkanie odbędzie na Zoomie, po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo możliwość uczestniczenia w wydarzeniu
https://ewst-pl.zoom.us/j/93024343972

Serdecznie zapraszamy!

Salon Wzajemnego Szacunku

Kolejna odsłona Salonu Wzajemnego Szacunku z Mirą Żelechower – Aleksiun, jako Gościem Salonu, odbędzie się we środę 17 listopada 2021 roku o godzinie 19:00 w Synagodze pod Białym Bocianem w Sali Kinowej. Tematem spotkania będzie Sens życia w perspektywie wieczności. Salon poprowadzi Jerzy Kichler

Mira Żelechower – Aleksiun jest artystką aktywną we wrocławskim i ogólnopolskim środowisku sztuki. Jest malarką i scenografem. Była związana z teatrem studenckim Kalambur, w którym stworzyła scenografie, m.in. do Gyubala Wahazara Gombrowicza w reżyserii Włodzimierza Hermana, do premiery Mole i odwiedziny Piotra Załuskiego, do Łysej śpiewaczki Ionesco
z W. Hermanem. Innym teatrem, z którym związała się od jego początków, był Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice. Artystka współorganizowała liczne wydarzenia w ramach Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Współtworzyła ideę, sympozjum i wystawę Biennale Młodych Droga i Prawda w kościele św. Krzyża we Wrocławiu (1985, 1987). Za znaczący fakt w życiu artystycznym Mira uważa wybór jej obrazu Zrastanie jako puentę wystawy Polaków portret własny. Jej obraz stanowił także ważny akcent wystawy Obcy w domu. Wokół Marca ’68, w 50. rocznicę Marca ’68, 2018. Z okazji 50-lecia pracy twórczej Miry ukazała się książka Mona opowieść o życiu malarki Moniki Braun. Wkrótce ukaże się wysiłkiem wrocławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki monografia pt Mira między A i Ż . Wystawy indywidualne: około 50, udział w ponad 80. wystawach zbiorowych oraz w licznych sympozjach, panelach artystycznych i innych istotnych działaniach w obszarze sztuki.

Wstęp wolny

Salon Wzajemnego Szacunku

Fundacja “Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” ma przyjemność zaprosić do Salonu Wzajemnego Szacunku, który odbędzie się 3 listopada 2021 r. o godz. 19:00 w sali parafialnej przy Kościele Opatrzności Bożej na ul. Kazimierza Wielkiego 29. Naszym gościem będzie dr hab. Jerzy Żurko, socjolog, pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się badaniem kultury rozumianej jako sfera wartości. Tematem naszego spotkania będzie: „Sytuacja kulturowa mniejszości narodowych w Polsce.”

Dr hab. Jerzy Żurko jest absolwentem wrocławskiego kulturoznawstwa. Doktorat na temat tożsamości narodowej Łemków w Polsce obronił 1997 r. i od tego momentu pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. obronił pracę habilitacyjną na temat systemu wartości osób bezdomnych przebywających na terenie woj. dolnośląskiego. Brał udział w diagnozie problemów społecznych miasta Wrocławia, w której był odpowiedzialny za problem bezdomności. Od 2017 r. jest Kierownikiem Zakładu Socjologii Nauki Wiedzy i Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2020 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski decyzją prezydenta R.P. Andrzeja Dudy.

Środowy Salon poprowadzi Janusz Witt

Wstęp Wolny

Ruszyły zapisy na warsztaty
językowe on-line!

Mamy przyjemność ogłosić, że ruszyły zapisy na tegoroczne warsztaty językowe organizowane przez naszą Fundację! Już po raz drugi spotkania odbywać się będą on-line poprzez platformę  Zoom. Wracają języki znane z poprzednich edycji: hebrajski, jidysz i cerkiewnosłowiański. W ofercie pojawiła się też nowość: język łaciński!

Warsztaty zostaną przeprowadzone według autorskich programów przygotowanych przez zaproszonych do współpracy specjalistów. Dla każdego z czterech języków zaplanowanych jest pięć dwugodzinnych spotkań, podczas których uczestnicy zapoznają się z zasadami pisowni oraz podstawami czytania. Prowadzący przybliżą także historię, bogactwo literatury i kultury każdego języka.

Nasi prowadzący:

Język hebrajski – Tomasz Duda. Nauczyciel języka hebrajskiego i języka polskiego, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim ze specjalizacją: historia i kultura Żydów polskich. Od lat w szkołach we Wrocławiu uczy języków: polskiego i hebrajskiego. W Katedrze Judaistyki wykłada „Wprowadzenie do judaizmu” oraz język hebrajski. Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz popularne wykłady otwarte promujące wiedzę.

Język jidysz – Anna Kałużna. Pracuje w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, jidyszystka, w swojej pracy doktorskiej zajmowała się powojennym teatrem żydowskim na Dolnym Śląsku.

Język cerkiewnosłowiański – ks. Piotr Nikolski. Duchowny prawosławny. Ukończył studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w tymże roku otrzymał święcenia kapłańskie. Głównym kierunkiem zainteresowań naukowych ks. Piotra Nikolskiego są relacje prawosławnej i rzymskokatolickiej tradycji ascetycznych w kontekście dialogu ekumenicznego. Od kilku lat zajmuje się tłumaczeniem prawosławnej literatury ascetycznej na język polski.

Język łaciński – Karolina Szula. Studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie Wrocławskim. Od kilku lat uczy języka łacińskiego na międzynarodowych warsztatach Schola Aestiva Posnaniensis oraz prowadzi zajęcia z tego języka z wykorzystaniem metody konwersacyjnej w jednej z wrocławskich szkół.

Warsztaty są bezpłatne, wystarczy pobrać właściwą kartę zgłoszeniową, wypełnić ją i odesłać jej zdjęcie lub skan na adres: zapisywarsztatyjezykowe@gmail.com

 Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Karty zgłoszeniowe do pobrania (decyduje kolejność zgłoszeń):

Salon Wzajemnego Szacunku

Zapraszamy serdecznie w środę 27 listopada o 19:00 do Sali Świętej Rodziny przy parafii O.O. Paulinów pw. św. Mikołaja przy ul. św. Antoniego 30 na spotkanie w ramach Salonu Wzajemnego Szacunku w Dzielnicy Czterech Wyznań.


Gościem salonu będzie o. Łukasz Miśko OP przeor klasztoru O.O. Dominikanów we Wrocławiu. Wygłosi wykład „Amerykański katolicyzm na tle innych wyznań i religii w USA”.

Prelegent pracował w zespole duszpasterzy Columbia University w Nowym Jorku, gdzie koncentrował się na formacji liturgicznej wiernych, wykorzystując w swojej pracy muzykę liturgiczną praktykowaną w polskich środowiskach dominikańskich. We współpracy z Christopherem Muellerem przygotowywał tłumaczenia i aranżacje oraz popularyzował ją w kolejnych miejscach swojej posługi: Columbia University w Nowym Jorku, Holy Family Cathedral w Anchorage, University of Washington Newman Center w Seattle oraz St. Catherine’s Newman Center w Salt Lake City.
W lipcu 2019 roku powrócił do Polski, aby objąć stanowisko prezesa Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, a w kwietniu 2021 został wybrany przeorem wrocławskiego Klasztoru O.O. Dominikanów.

Środowy Salon poprowadzi Stanisław Rybarczyk.


Wstęp wolny

KONCERT CZTERECH WYZNAŃ

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy Koncert Czterech Wyznań, który odbędzie się w poniedziałek 25 października 2021 o godzinie 18:00 w kościołach i Synagodze Pod Białym Bocianem.

Publiczność będzie wędrowała przez poszczególne świątynie, wysłuchując koncertów, począwszy od Katedry Prawosławnej (godz. 18:00), kończąc w kościele Opatrzności Bożej (godz. 20:00).

Podczas tego wydarzenia będą mieli Państwo okazję do wysłuchania muzyki charakterystycznej dla każdego z czterech wyznań. Przed Państwem zaprezentują się trzy znakomite wrocławskie chóry: Chór Wrocławskich Cerkwi pod dyrekcją ks. prot. Grzegorza Cebulskiego w repertuarze cerkiewnym, Cantores Minores Wratislavienses pod dyrekcją Piotra Karpety w repertuarze katolickim i ewangelickim oraz Chór Synagogi pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka w repertuarze synagogalnym.

Poniżej plan koncertu:

godzina 18:00

Katedra Prawosławna pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy ul. św. Mikołaja 40

Chór Wrocławskich Cerkwi – śpiewy Kościoła prawosławnego

godzina 18:40

Kościół O.O Paulinów pw. św. Antoniego ul. Św. Antoniego 30

Chór Cantores Minores Wratislavienses – śpiewy Kościoła katolickiego

godzina 19:15

Synagoga pod Białym Bocianem ul. P. Włodkowica 7

Chór Synagogi pod Białym Bocianem – śpiewy synagogalne

godzina 20:00

Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej, ul K. Wielkiego 29

Chór Cantores Minores Wratislavienses – śpiewy Kościoła ewangelickiego

Wstęp wolny

Cantores Minores Wratislavienses wrocławski chór kameralny został założony przez Edmunda Kajdasza w 1966 roku. Pod kierunkiem obecnego dyrygenta Piotra Karpety (od 1991 r.) chór został zmniejszony do 17 śpiewaków, by móc zgodnie z aktualnymi tendencjami wykonawczymi prezentować muzykę dawnych epok. Artyści zespołu występują także w mniejszych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za granicą, a także występują jako soliści. Repertuar zespołu liczący ponad 1000 pozycji obejmuje całą muzykę Europy od średniowiecza po muzykę współczesną.

Zespół dał już ponad 2500 koncertów, dokonał ponad 100 nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych (ponad 40 płyt), występował na licznych festiwalach (m. in. 36 razy na festiwalu Wratislavia Cantans). Podczas swych podróży zagranicznych odwiedził większość krajów europejskich, a także Izrael, Turcję, Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i Meksyk. Nagrana w 2007 roku płyta z cyklu Musica Claromontana vol. 21 z utworami Józefa Elsnera otrzymała nominację do nagrody Fryderyk. W ostatnich latach zespół wystąpił m. in. na festiwalach Warszawska Jesień, Gaude Mater (po raz 8.), Musica Polonica Nova, Legnica Cantat, World Music Days, Wratislavia Cantans (inauguracja 2015) i nagrał 5 kolejnych płyt (m. in. utwory chóralne Rafała Augustyna). W latach 2014-2016 zespół realizował projekt Rudolphina (prezentacja XVII-wiecznych zbiorów muzycznych księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa)

Piotr Karpeta ukończył Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie pracował później jako asystent. Przez 10 lat był chórmistrzem w Filharmonii Opolskiej, przygotowując kilkadziesiąt programów koncertowych oraz nagrań. Od 1991 roku jest dyrektorem Wrocławskich Kameralistów, prowadzi chór Cantores Minores Wratislavienses. Jest współzałożycielem i solistą zespołu Ars Cantus oraz Chóru Męskiego Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich. Występował jako dyrygent i śpiewak w ponad 20 krajach, brał udział w wielu programach zarejestrowanych przez Polskie Radio i Telewizję Polską oraz w kilkudziesięciu nagraniach płytowych. Odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Zasłużony dla Wrocławia i in.

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem powstał w kwietniu 1996 roku z inicjatywy wrocławskiego dyrygenta Stanisława Rybarczyka oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także dzięki przychylności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. 

Zespół występuje regularnie w Polsce i za granicą. Brał udział w licznych Festiwalach m.in.: Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu „Wratislavia Cantans”, Festiwalu Muzyki Sakralnej w Warszawie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie, Muzycznym Festiwalu w Łańcucie. Koncertował na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. Uczestniczył w obchodach rocznicy Nocy Kryształowej w Hanowerze, Brunszwiku, Berlinie, Hamburgu i Görlitz. 

Zespół towarzyszy nabożeństwom podczas świąt żydowskich i innych uroczystości w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Współpracuje z Europejskim Centrum Muzyki Żydowskiej w Hanowerze kierowanym przez Andora  Izsáka.

Stanisław Michał Rybarczyk związany, przez lata kariery artystycznej, jako dyrygent z Operą Wrocławską, Filharmonią Wrocławską, Ośrodkiem PR i TV we Wrocławiu, Wojewódzkim Domem Kultury, Centrum Sztuki IMPART, Agencją Artystyczną Pro Musica, Akademią Muzyczną we Wrocławiu, Liceum Muzycznym we Wrocławiu, Filharmonią Sudecką w Wałbrzychu oraz Theater Goerlitz /Niemcy/. 

Twórca i wieloletni dyrektor artystyczny Zespołu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu, Polsko – Niemieckiej Młodej Filharmonii Dolny Śląsk, Chóru Kameralnego Filharmonii Wrocławskiej i szeregu innych zespołów. 

Wystąpił na wielu festiwalach m. in. Wratislavia Cantans, Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, Festiwalu Gaude Mater, Silesia Sonans, Legnica Cantat, Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie, Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, festiwalach w Madrycie, Wiesbaden, Rydze, Nancy, Berlinie i Tallinie. 

Koncertował i współpracował z wieloma znakomitymi Artystami: Jerzym Maksymiukiem, Stefanem Stuligroszem, Adamem Hanuszkiewiczem, Josephem Malovanym, Radosławem Żukowskim, Piotrem Łykowskim, Moshe Sternem, Kazimierzem Myrlakiem, Krzysztofem Kolbergerem, Jerzym Mechlińskim, Lwem Kuznietzovem, Andorem Izsakiem, Lindsayem Davidsonem, Bente Kahan, Justyną Steczkowską, Wiesławem Hejną, Romanem Kołakowskim i wieloma innymi. 

Współpracował przy realizacji filmów: „Seszele”, w reż. B. Lindy, „Deszczowy żołnierz” w reż. W. Saniewskiego oraz kilku innych. 

Twórca i dyrektor artystyczny wrocławskich Wieczorów Tumskich, Koncertów Hawdalowych i Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA. 

We wrocławskiej Dzielnicy Wzajemnego Szacunku powołał do życia cykl „Biblia i Muzyka”, zainicjował warsztaty „Śpiewaj z rabinem, pastorem i księdzem”, założył ponadto dyskusyjny Salon Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. 

Dyrektor artystyczny Fundacji PRO ARTE, dyrektor Agencji Artystycznej Art & Business Direction, przewodniczący zarządu Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021 oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl).

Wieczór odbędzie się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego

Ruszyły zapisy na Warsztaty „Dzieciaki”

Warsztaty „Dzieciaki” to cykl bezpłatnych zajęć z edukacji międzywyznaniowej, podczas których dzieci (w wieku 8-12 lat) mają okazję poznać tradycję wyznania ewangelickiego, katolickiego, prawosławnego i judaizmu. Każde z czterech spotkań koncentruje się na innym wyznaniu. Rozpoczynamy od zwiedzania kościoła lub synagogi z przedstawicielem danego wyznania, następnie dzieci ugruntowują i poszerzają zdobytą wiedzę podczas warsztatów artystycznych.

W tym semestrze będziemy poznawać kulturę wyznań znajdujących się w Dzielnicy oraz ich mniejszości etnicznych. Nauczymy się tańców łemkowskich, stworzymy instrumenty muzyczne oraz zgłębimy zwyczaje żydowskie i katolickie. Dzięki zabawom w przyjaznej atmosferze z bliska przyjrzymy się temu, co dotąd pozostawało obce.

Warsztaty odbędą się w następujących terminach:

6.11, 13.11, 21.11 w godzinach 11:00 – 14:00.

Zgłoszenia (wyłącznie na cały cykl) prosimy wysyłać na adres:

warsztaty.dzieciaki@gmail.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

25 lat Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem!

W poniedziałek 4 października, w przepięknym wnętrzu Synagogi Pod Białym Bocianem, odbędzie się niezwykły koncert jubileuszowy, na który serdecznie zaprasza Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu oraz Fundacja PRO ARTE. Na zaproszenie dyrygenta i dyrektora artystycznego Chóru – Stanisława Rybarczyka, na scenie – oprócz Jubilatów – pojawią się goście specjalni: Anna Maria Jopek, kantor Yoni Rose, Piotr Wojtasik oraz Symfoniczna Orkiestra Jubileuszowa. Koncert otworzy Przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu – Klara Kołodziejska.

W 2021 roku przypada jubileusz 25-lecia działalności artystycznej jedynego chóru synagogalnego w Polsce, Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Od ćwierć wieku Stanisław Rybarczyk, założyciel, dyrektor artystyczny i dyrygent Chóru wraz ze znakomitymi Śpiewakami, przywołuje do życia muzykę zamordowanych synagog, muzykę, która zamilkła. To dzięki ich działalności muzyka synagogalna odrodziła się na terenie Polski i może być z sukcesem wykonywana w salach koncertowych, synagogach, kościołach, czy podczas występów plenerowych. 25 lat działalności, to pasmo wielu niezwykłych koncertów często w mało oczywistych miejscach, szereg nagranych płyt, a także działalność na rzecz dialogu międzyreligijnego. Misją Chóru jest przywracanie do życia zapomnianych lub zaginionych kompozycji synagogalnych i tę misję udaje się z powodzeniem od lat realizować. Szczególnie ważna dla Zespołu jest prezentacja śpiewów synagogalnych w miejscach, gdzie publiczność nigdy nie mogła się zetknąć z tradycją i kulturą żydowską – a to udaje się dzięki licznym partnerom i przyjaciołom w kraju i poza granicami Polski.

Program koncertu ma ukazać mistrzostwo Chóru i jego różnorodne możliwości wykonawcze, w programie pojawią się: utwory z orkiestrą, organami, solistami, a także a capella. Zaproszenie do udziału w koncercie jubileuszowym przyjęły znakomite osobistości muzycznego świata: obdarzona niezwykłą barwą głosu, wybitna wokalistka – Anna Maria Jopek, zaprzyjaźniony z Chórem kantor Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Frankfurcie nad Menem – Yoni Rose, a także jeden z najwybitniejszych polskich jazzmanów – Piotr Wojtasik. Z pewnością będzie to wieczór pełen muzycznych uniesień!

Nie chcę dokładnie opisywać w tym momencie historii Chóru, trudności z literaturą, nutami, językiem hebrajskim i jidysz, brakiem tradycji wykonawczych w Polsce, a także sukcesów artystycznych, czy też nagrań płytowych. Dzięki niezliczonym ludziom dobrej woli Chór powstał, i już w pierwszym roku działalności wystąpił na przesławnym Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, w Starej Synagodze na Szerokiej… i jaki był to koncert… publiczność szczelnie wypełniła synagogę, a ci którzy się nie dostali do środka, siedzieli na krawężniku wzdłuż ul. Szerokiej. Drzwi i okna synagogi pozostawały otwarte. I tych wielkich wydarzeń przez ćwierć wieku nazbierało się niezliczoną ilość…

Ilość wzruszeń Śpiewaków, Instrumentalistów, wielkich Kantorów, Dyrygenta, a przede wszystkim niepoliczonej Publiczności, wierzę w to głęboko, wypełniła obszerne fragmenty nieba! Pamiętam, jak jeden z krytyków muzycznych napisał: „z pewnością anioły fruwały wówczas pod sufitem Synagogi Pod Białym Bocianem…”. Być może, kiedyś uda mi się opisać tę niezwykłą drogę….

Niech następne lata pracy Chóru przyniosą kolejne wielkie sukcesy i niech niezwykłe umiejętności śpiewaków wypełnią radością słuchaczy w tych znanych już miejscach koncertów, ale i w tych, gdzie jeszcze nie rozbrzmiały! Stanisław Rybarczyk

Dofinansowano ze środków: Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje 2021, Miasta Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

25 lat Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem
Koncert Jubileuszowy
4.10.2021, poniedziałek, godz. 19:00
Synagoga Pod Białym Bocianem, Wrocław
ul. Pawła Włodkowica 7

Anna Maria Jopek – wokal
Yoni Rose – kantor
Piotr Wojtasik – trąbka

Magdalena Dynowska – sopran
Piotr Bunzler – tenor
Piotr Rojek – organy, fortepian

Chór Synagogi Pod Białym Bocianem
Symfoniczna Orkiestra Jubileuszowa

Stanisław Rybarczyk – dyrygent

W programie: muzyka synagogalna i tradycyjna

Bilety: 60 zł (normalne), 50 zł (ulgowe: uczniowie, studenci, seniorzy)

Do nabycia: w serwisie Ticketmaster (www.ticketmaster.pl), w sieci sklepów Media Markt, w Centrum Informacji Turystycznej i Rowerowej przy ul. św. Antoniego 8 oraz
na 2 godziny przed koncertem w Synagodze Pod Białym Bocianem.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie koncertu.


Organizatorzy:
Fundacja „PRO ARTE”
Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu

Współorganizator:
Agencja Art & Business Direction

Mecenat:
Miasto Wrocław
Narodowe Centrum Kultury
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

www.simcha.art.pl
www.proarte.org.pl
www.facebook.com/GminaZydowska
www.facebook.com/ChorSynagogalny