„WOJNA CZY POKÓJ” – panel dyskusyjny 7.12.23 r.

W obliczu wielu niepokojów ogarniających świat w XXI wieku spróbujemy zdefiniować kondycję człowieka w nowym stuleciu.

Uczestnikami panelu będą wybitni wrocławianie:

Mariola Abkowicz, przewodnicząca Związku Karaimów Polskich, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Poznańskiego, Izabela Koziej, dyrektorka IX LO we Wrocławiu, historyczka, prof. dr hab. Wojciech Szczerba, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej i dr hab. Marcin Szydzisz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spotkanie będzie moderował prof. dr hab. Adam Jezierski z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Serdecznie zapraszamy 7.12.2023 roku o godzinie 18:00 do Sali Parafialnej parafii ewangelicko-augsburskiej Opatrzności Bożej przy ul. Kazimierza Wielkiego 29.

Wojna czy Pokój

Panel Dyskusyjny “Droga ku tolerancji” – Świat po wojnie… Obawy… Nadzieje…

Szanowni Państwo!

Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań ma zaszczyt zaprosić na panel dyskusyjny „Droga ku tolerancji”, którego tematem będzie „Świat po wojnie… Obawy… Nadzieje”. Wydarzenie odbędzie się 24 listopada 2022 roku o godzinie 18:30 w Synagodze Pod Białym Bocianem przy ulicy Pawła Włodkowica 7.

Pandemia Covid-19, wojna na Ukrainie, galopująca inflacja dramatycznie zmieniły otaczającą nas rzeczywistość. Podczas dyskusji prowadzonej przez prof. dr hab. Adama Jezierskiego znakomici paneliści wymienią się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat tego jak zmienia się świat w obliczu wojny i z jakimi nowymi wyzwaniami przyjdzie mu się zmierzyć.

Nasi goście są specjalistami w różnych dziedzinach, każdy ma inne spostrzeżenia, dzięki czemu będziemy mogli spojrzeć na zagadnienie z szerszej perspektywy i zrozumieć inne punkty widzenia.

Panel poprowadzi prof. dr hab. Adam Jezierski – były rektor i prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, chemik, popularyzator nauki, wieloletni przyjaciel naszej Fundacji.

Gośćmi tegorocznego panelu dyskusyjnego będą:

Prof. dr hab. Adam Chmielewski – profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, współpracuje z doktorantami w Szkole Doktorskiej Filozofii. Autor wielu książek, m.in. „Psychopatologia życia politycznego”, „Dwie koncepcje jedności. Interwencje filozoficzno-polityczne”, „Politics and Recognition. Towards a New Political Aesthetics”, tłumacz dzieł innych filozofów oraz redaktor naczelny czasopisma „Studia Philosophica Wratislaviensia”. Zajmuje się również działalnością społeczną oraz publicystyką polityczną, a najnowsze wydarzenia polskiej oraz międzynarodowej polityki komentuje z perspektywy własnej, konsekwentnie agonistycznej koncepcji społeczeństwa i polityki. Jak sam mówi: ,,zajmuję się filozofią, ponieważ bycie filozofem daje swobodę myślenia, jakiej nie jest w stanie zaoferować żadna inna dyscyplina naukowa. Zarazem nakłada ona najsurowsze wymogi, które dyscyplinują nawet najbardziej swobodne idee. W pracy ze studentami ważne jest dla mnie pobudzanie ich do samodzielnego wyboru problematyki badawczej oraz jej rozważania”

Prof. dr hab. Marian Noga – polski ekonomista i nauczyciel akademicki, profesor nauk ekonomicznych, były rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, senator IV i V kadencji, w latach 2004–2010 członek Rady Polityki Pieniężnej. Studia ekonomiczne ukończył w 1969 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu (od 1974 r. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu). Od 1969 r. pracownik naukowy tej uczelni; początkowo zatrudniony jako asystent (1969-1970), a następnie starszy asystent (1970-1976), adiunkt (1976-1986) oraz docent (1986-1993) w Instytucie Ekonomii. Zastępca Dyrektora w Instytucie Ekonomii (1987-1990), kierownik Katedry Makroekonomii (od 1990 r.), dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej (1995-1999); od 1999 r. sprawuje funkcję rektora. W 1976 r. uzyskał stopień doktora, w 1986 r. doktora habilitowanego, a w 1995 r. tytuł profesora nauk ekonomicznych; w 1998 r. mianowany na profesora zwyczajnego. W latach 2000-2004 senator RP; przewodniczył senackiej Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury (2001-2004). Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, podręcznika akademickiego oraz około 10 niepublikowanych raportów dla instytucji rządowych. W badaniach naukowych zajmuje się: teorią wzrostu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia dobrobytu społecznego, zagadnieniami polityki fiskalnej i monetarnej kraju w aspekcie koniunktury gospodarczej, ekonomicznym wymiarem ochrony środowiska.

prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba – absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego (1994) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1996). Studiował też w Amsterdamie (Theological Seminary) i Belgii (Heverlee at Evangelische Theologische Faculteit). W roku 2000 obronił doktorat z filozofii wczesnochrześcijańskiej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2009 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii starożytnej. Od 2019 roku pracownik naukowy (research associate) Von Hügel Institute Uniwersytetu w Cambridge. W 2002 roku Wojciech Szczerba został dziekanem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. W roku 2006 objął funkcję Rektora uczelni. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma Theologica Vratislaviensia oraz autorem wielu publikacji z zakresu patrologii, tradycji reformacyjnej i ekumenizmu, w tym dwóch książek poświęconych koncepcji uniwersalnego zbawienia w myśli wczesnochrześcijańskiej. Od wielu lat zaangażowany jest w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz mniejszości narodowych i religijnych w Polsce (2018).

Mariusz Urbanek – pisarz i publicysta, z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracował m.in. w Przeglądzie tygodniowym, Wprost, był reporterem w tygodniku Polityka. Obecnie kieruje działem publicystyki i i historii we wrocławskim miesięczniku Odra, gdzie od 1990 roku publikuje także stały felieton pt. ,,Stan przejściowy”. W latach 2012-2021 kierował Gabinetami Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Autor biografii Leopolda Tyrmanda (Zły Tyrmand), Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (Szwoleżer na Pegazie), Stefana Kisielewskiego (Kisiel), Jerzego Waldorffa (Ostatni baron Peerelu), Władysława Broniewskiego (Miłość, wódka, polityka), Jana Brzechwy (Nie dla dzieci) i Juliana Tuwima (Wylękniony bluźnierca), a ostatnio opowieści o uczonych tworzących lwowską szkołę matematyczną – Genialni. Jego książka o Kornelu Makuszyńskim zdobyła Nagrodę Literacką Zakopanego.

Ideą odbywających się co roku spotkań z cyklu „Droga ku tolerancji” jest budowanie przestrzeni do dyskusji o wzajemnym szacunku wyznawców różnych religii, osób należących do różnych kultur i tradycji. Dyskusje panelowe mają formułę otwartą, co oznacza, że zapraszamy na nie do Synagogi Pod Białym Bocianem każdego, komu bliska jest idea wzajemnego szacunku w wielokulturowym Wrocławiu, Polsce, Europie.

Jesteśmy przekonani, że w czasie panujących kryzysów wartości ważne dla Dzielnicy, takie jak wzajemny szacunek, współpraca, tolerancja i miłość bliźniego mają szczególne znaczenie.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja Kulturalna” oraz ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

Religie wobec odmienności religijnej, etnicznej i kulturowej

Serdecznie zapraszamy!

24 listopada 2016 r., czwartek, godz. 19:00

            Synagoga pod Białym Bocianem, ul.Włodkowica 9 we Wrocławiu

Panel Dyskusyjny „Droga ku tolerancji”

Religie wobec odmienności religijnej, etnicznej i kulturowej

moderator:

prof. dr hab. Adam Józef Jezierski

 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego


ks. bp Waldemar Pytel

Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

ks. dr Rafał Kowalski

Rzecznik Prasowy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej Kościoła Rzymskokatolickiego

ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz

 p.o. Proboszcza Prawosławnej Parafii Wojskowej we Wrocławiu

 Abdou Turki

Przewodniczący Ligi Muzułmańskiej we Wrocławiu

Jerzy Kichler

były Przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu

 

plakat-panel-dyskusyjny

 

 

„Dofinansowano ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

mkidn_01_cmyk-1