Dzieciaki

Zajęcia z edukacji międzykulturowej i międzywyznaniowej dla dzieci w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku pod nazwą „Dzieciaki” odbywają się od 1999 roku. Jest to jedna z pierwszych i najważniejszych wspólnych inicjatyw edukacyjnych czterech wyznań.

        Pierwszy projekt z tego cyklu pt. „Dzieciaki: To co wspólne – to co różne” był inicjatywą pracowników gminy żydowskiej natomiast od 2005 roku Fundacja realizowała jego kolejne edycje. Warsztaty te były także jednym z działań w projekcie „Dzieci Jednego Boga” realizowanym we Wrocławiu w 2008 roku w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce. W 2009 roku dzieci poznawały kulturę, tradycje i duchowość różnych wyznań poprzez działania artystyczne. W 2010 roku uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać najważniejsze zagadnienia dotyczące kultur i tradycji mniejszości narodowych żyjących we Wrocławiu, między innymi Greków i Karaimów. Dzieci przygotowały i wystawiły również spektakl teatralny pod okiem profesjonalnego reżysera spektakli dziecięcych z wrocławskiego Teatru Akademia Wyobraźni.

        W ramach DZIECIAKÓW zorganizowano także szereg spotkań dzieci i młodzieży z trzech parafii i gminy żydowskiej poświęconych podstawowym problemom wzajemnego poznania zasad religii, tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, odrębności kulturowej, zasad zachowania się w świątyniach różnych wyznań, znaczenia ikon, tory i innego wyposażenia świątyń. Dzieci piekły prosfory, macę i opłatki, wspólnie śpiewały kolędy czterech wyznań, własnoręcznie tworzyły gliniane tablice z dziesięciorgiem przykazań, zbudowały makietę Dzielnicy, projektowały widokówki, malowały na jedwabiu stworzenie świata, poznały technikę pisania ikon, uczyły się tańców mniejszości narodowych, tworzyły witraże oraz proste instrumenty,poprzez kreatywną pracę z mapą poznawały historię starożytnego Izraela itp. Często w zajęciach wspólnie z dziećmi uczestniczyli rodzice. Uczestnicy warsztatów uczyli się szanować inne religie i tradycje, zawarli znajomości i przyjaźnie z rówieśnikami innych wyznań; wiele z tych znajomości przetrwało do dziś. Duża w tym rola prowadzących duchownych i świeckich oraz wolontariuszy, którzy nie szczędzili czasu i pomysłów na wypełnienie zajęć odpowiednią treścią.

Warsztaty prowadzili m.in.:

  • Jerzy Kichler – współtwórca programu rekonstrukcji i odnowy życia gmin żydowskich w Polsce, inicjator i realizator remontu Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu, były przewodniczący zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (1997 –2003), rzecznik dialogu chrześcijan i Żydów, inicjator programów współpracy czterech sąsiadujących ze sobą wspólnot religijnych we Wrocławiu (od 1996 roku),aktywnie uczestniczył w większości projektów prowadzonych na terenie Dzielnicy,
  • Olga Demczuk – filolog rusycysta ze specjalnością nauczycielską, prowadziła warsztaty dotyczące podobieństw i różnic w wyznaniach, animatorka działań z dziećmi i młodzieżą w parafii prawosławnej oraz pozostałych parafiach i w gminie żydowskiej, uczestniczy w działalności młodzieżowego zespołu „Gama” przy Ośrodku Kultury Zamek w Leśnicy, zrealizowała m.in. projekt edukacji międzykulturowej „Wrocławska wieża Babel”. Koordynator i główna prowadząca warsztaty dla dzieci w projekcie „Dzieci Jednego Boga” i „Dzieci Jednego Boga- dialog poprzez sztukę”, współprowadziła również wcześniejsze edycje „Dzieciaków”.
  • Kamila Tajanowicz – Tymura – nauczycielka j. angielskiego z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 12 we Wrocławiu, przewodnik po Wrocławiu, fotograf, absolwentka filologii rosyjskiej. Z dziećmi pracuje od 12 lat, brała udział w międzynarodowych projektach wymian dla szkół europejskich z programu „Comenius”, uczestniczy w programie „eTwinning”.

Kontakt: biuro@fundacja4wyznan.pl

Koordynatorką projektu jest Monika Cygan.

Warsztaty są bezpłatne.

Zapraszamy!

 

 

 

 

2018 Tworzyliśmy witraże przedstawiające życie biblijnego króla Dawida
2018 Podczas zajęć muzycznych wykonaliśmy proste instrumenty i rozmawialiśmy o roli muzyki tradycji ewangelickiej

 

2018 Poznaliśmy zasady pisania ikon i symbolikę kolorów

 

Zajęcia zapoznawcze. „Kim jestem? Dokąd zmierzam?” – warsztaty plastyczne (2014)

Przedstawienie purimowe (2014)

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

 

 

 

1 komentarz do “Dzieciaki”

Możliwość komentowania została wyłączona.