Nagroda „Zasłużony dla Tolerancji” odebrana!

Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” otrzymała niedawno prestiżową nagrodę „Zasłużony dla Tolerancji” przyznawaną od 1998 roku przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 29 listopada w Muzeum Niepodległości w Warszawie, nagrodę odebrali przewodniczący zarządu Fundacji Stanisław Rybarczyk oraz członkowie Rady Fundatorów, założyciele Dzielnicy Wzajemnego Szacunku: Janusz Witt, ks. Aleksander Konachowicz i Jerzy Kichler. Laudację wygłosił Senator RP Józef Pinior.

Nagrodę przyznano Fundacji „za prezentowanie wzajemnej tolerancji ludzi różnych wyznań, jak i za zdecydowane działania przeciw ksenofobii i brakowi tolerancji w polskim społeczeństwie”.

Nagrodę w tym roku otrzymali także m.in. prymas senior abp Henryk Muszyński, przewodniczący Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Cerkwi Rosyjskiej metropolita Hilarion i prof. Adam Rotfeld z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Fundację Ekumeniczną „TOLERANCJA” założyła w roku 1993 grupa działaczy chrześcijańskich, którym bliska jest idea tolerancji. Przewodniczącym Rady Społecznej Fundacji przez wiele lat był zmarły w 2003 roku profesor Tadeusz Zieliński (były Rzecznik Praw Obywatelskich), samą zaś Radę Społeczną Fundacji tworzy grupa osób różnych wyznań, duchownych, naukowców, polityków, dziennikarzy.

Działacze Fundacji Ekumenicznej „TOLERANCJA” na plan pierwszy wysuwają zadania zwalczania wszelkich przejawów nacjonalizmu, szowinizmu oraz jątrzącego stosunki społeczne antysemityzmu, powstającego bardzo często na gruncie uprzedzeń wyznaniowych i narodowych. Tym wynikającym z niedojrzałości społecznej zagrożeniom chcą oni przeciwstawiać wartości, będące wspólnym dorobkiem ludzkości.

Inicjują i rozwijają różnorodne formy współpracy ludzi dla budowania stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności oraz utrzymują kontakty ze środowiskami ekumenicznymi Europy i świata.

Od 1998 roku za szczególne działania w dziedzinie szerzenia idei tolerancji wręczane są medale ”Zasłużony dla Tolerancji”.

Zdjęcia z wręczania nagrody w Galerii